Zamknij

Hydraulik

Nr oferty: StPr/22/0669Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Witkowska 4A/5, 62-300 Września, powiat: wrzesiński, woj: wielkopolskie
Zakres obowiązków: -instalacje pomp ciepła, -instalacje c.w.u, -instalacje PEX,PP,PRESS, Miedź, -intalacje klimatyzacji.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 14.07.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • zasadnicze zawodowe
  Język:
  • angielski, w mowie - A1 - początkujący, w piśmie - A1 - początkujący
   Uprawnienia:
   • Prawo jazdy kat. B
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: mile widziane doświadczenie, umiejętność obsługi narzędzi, komunikatywność
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: KLIMA-MUSIC Tomasz Bajka
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Witkowska 4A/5, 62-300 Września, powiat: wrzesiński, woj: wielkopolskie
    Osoba do kontaktu: Jolanta Bajka
    Numer telefonu: 511596785
    E-mail: [email protected]
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: cv
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail
    PRACA PRZY KOSZENIU TERENÓW PRZY AUTOSTRADACH. PRACA FIZYCZNA. PRACA W CIĄGŁYM RUCHU PRZY UŻYCIU KOSIARKI. WYCINANIE PRZYDROŻNYCH ZAROŚLI, PIELĘGNACJA SITOWIA.
    StPr/22/0971
    data rozpoczęcia pracy od 10.10.2022
    wynagrodzenie od od 19,7 PLN

    -ochrona mienia przed kradzieżą, dewastacją i włamaniem; -monitorowanie bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu; -sumienna realizacja obowiązków służbowych.
    StPr/22/0890
    data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
    wynagrodzenie od od 3 033,8 PLN

    1) merytoryczna ocena dokumentów stanowiących podstawę do wydania następujących decyzji administracyjnych: a) o pozwoleniu na budowę, b) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, c) o pozwoleniu na rozbiórkę, d) zezwalających na realizację inwestycji drogowej dla dróg gminnych i powiatowych, e) o przeniesieniu pozwolenia na budowę, f) zezwalających na wejście na sąsiednią nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych, g) sprzeciwu do zgłoszeń, 2) merytoryczna ocena zgłoszeń budowy lub robót budowlanych, rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania, 3) bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw, udzielanie informacji i wyjaśnień. 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów: 1) posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy lub wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5 letni staż pracy, 2) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) cieszy się nieposzlakowana opinią, 6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 2. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności, 2) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej, 3) sumienności, rzetelność, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, obowiązkowość, 4) wysoka kultura osobista, 5) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.
    StPr/22/0854
    data rozpoczęcia pracy od 24.10.2022
    wynagrodzenie od od 3 500 PLN

    Zabiegi i ćwiczenia fizjoterapeutyczne w domu pacjenta.
    StPr/22/0846
    data rozpoczęcia pracy od 20.09.2022
    wynagrodzenie od od 45 PLN

    dowóz ludzi na budowy
    StPr/22/0605
    data rozpoczęcia pracy od 12.09.2022
    wynagrodzenie od od 6 500 PLN

    transport na terenie Unii Europejskiej
    StPr/22/0826
    data rozpoczęcia pracy od 09.09.2022
    wynagrodzenie od od 7 500 PLN

    telefoniczna obsluga klienta UWAGA !!!!! Godziny pracy: poniedziałek - czwartek od 12.00 do 20.00 piątek od 08.00 do 16.00
    StPr/22/0788
    data rozpoczęcia pracy od 29.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 200 PLN

    -instalacje pomp ciepła, -instalacje c.w.u, -instalacje PEX,PP,PRESS, Miedź, -intalacje klimatyzacji.
    StPr/22/0669
    data rozpoczęcia pracy od 14.07.2022
    wynagrodzenie od od 3 500 PLN

    WYRÓB I WYPIEKI PRODUKTÓW CUKIERNICZYCH
    StPr/22/0657
    data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    wykonywanie poleceń właściciela na placu budowy
    StPr/22/0039
    data rozpoczęcia pracy od 28.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN