Zamknij
Sanitariusz szpitalny-staż WRPO V
StPr/22/0689
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Sanitariusz szpitalny- STAŻ WRPO
StPr/22/0690
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Sanitariusz szpitalny- staż WRPO V
StPr/22/0691
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Pracownik biurowy-staż WRPO V
StPr/22/0692
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Kosmetyczka-staż
StPr/22/0697
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

obsługa niwelatora, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, znajomość zagadnień w zawodzie brukarz,
StPr/22/0685
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

elektromonter napędów bram, szlabanów, automatyki
StPr/22/0681
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

- praca socjalna, - sporządzanie wywiadów środowiskowych, - udział w pracach grup roboczych w ramach procedury "Niebieska karta", - analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, -udzielanie pomocy zgodnie z zasadmi etyki zawodowej. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://ops-wrzesnia.biuletyn.net/?bip=2&cid=25&id=61
StPr/22/0672
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

- utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektu; - pełnienie nadzoru na terenie szkoły; - obsługiwanie i konserwacja sprzetu technicznego wykorzystywanego w pracy - pielęgnacja zieleni na terenie szkoły.
StPr/22/0632
data rozpoczęcia pracy od 18.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

-instalacje pomp ciepła, -instalacje c.w.u, -instalacje PEX,PP,PRESS, Miedź, -intalacje klimatyzacji.
StPr/22/0669
data rozpoczęcia pracy od 14.07.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN