Formy reklamy w gazecie 

do wszystkich cen doliczane jest 23% VAT:

Ogłoszenia drobne – można nadać je w Biurze ogłoszeń w redakcji we Wrześni przy ul. Harcerskiej 19 lub w terenowych biurach przyjmowania ogłoszeń, a także na niniejszej stronie internetowej – TUTAJ. Ceny uzależnione są od miejsca publikacji: gazeta – 1,50 zł/słowo, portal – 2,25 zł/słowo (ukazuje się na portalu natychmiast po nadaniu ogłoszenia), gazeta + portal – 1,75 zł/słowo (ukazuje się w piątek w gazecie, a na portalu w poniedziałek)

Reklamy modułowe – 1 moduł szerokość 47,5 mm x 42 mm (wysokość), na stronie jest 40 modułów. Ceny modułu uzależnione są od umiejscowienia w gazecie: 

A. na stronach ogłoszeniowych, czyli w „WW Magazyn”, cena podstawowa 1 modułu wynosi 40 zł

B. na stronach redakcyjnych (tzw. główny grzbiet), cena 1 modułu zależy od numeru strony:

Numer strony1 moduł 47.5x42 mm
1.250 zł/moduł
2.75 zł/moduł
3. 150 zł/moduł
4. 80 zł/moduł
5. 85 zł/moduł
6. – 9.80 zł/moduł
10. – 19. 70 zł/moduł
Rozrywka 100 zł/moduł
Ostatnia 120 zł/moduł

Moduł reklamowy w drobnych – 50 zł

Nekrologi i kondolencje – 4 moduły: 108 zł (brutto), 2 moduły: 54 zł (brutto)

Artykuły sponsorowane – pozwalają dokładniej niż w reklamie opisać, zaprezentować swoją ofertę – płaci się za powierzchnię, jaką artykuł zajmuje (cena powierzchni uzależniona jest też od umiejscowienia artykułu w gazecie) oraz ewentualnie za przygotowanie artykułu (tekst, zdjęcia, infografiki – można wszystko przygotować samemu, jeśli wszystko przygotować ma redakcja – wycena indywidualna). 

Wielkości artykułów sponsorowanych:

Cała strona – 40 modułów

Pół strony – 20 modułów

1/4 strony – 10 modułów

Inserty w gazecie – umieszczenie w nakładzie własnej publikacji, np. mini katalogu wyrobów, plakatów, ulotek (minimum formatu A5), gazetek reklamowych, itp. – jeszcze pełniejsze i wszechstronne zaprezentowanie własnej oferty.

Niestandardowe formy reklamy – jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły naszych reklamodawców; jeśli tylko jest to możliwe – ZROBIMY TO!

Rabaty – przysługują stałym klientom, za powtórki emisji, za dużą wielkość reklamy, za korzystanie z różnych form reklamy, a wszystko w myśl zasady: 

IM WIĘCEJ KUPUJESZ, TYM MASZ TANIEJ 

Wysokość rabatów ustalana jest indywidualnie w Biurze Ogłoszeń.