Informator gminny
Instytucja Telefon
Urząd Miasta i Gminy61 276 83 33 (–34)
Posterunek Policji61 437 53 60
Poczta63 276 84 44
Ochotnicza Straż Pożarna63 276 81 98
Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne 63 276 81 70
Pomoc społeczna – pracownicy socjalni63 276 81 75
Szkoła Podstawowa63 213 51 48
Przedszkole61 881 96 41
Muzeum Regionalne63 276 81 07
Centrum Kultury, Sportu i Promocji63 276 82 07
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna61 640 45 70
Punkt przyjmowania ogłoszeń do „WW”, ul. Szybska (Kwiaciarnia Ruch)698 105 343