Informator gminny
Instytucja Telefon
Urząd Miasta i Gminy 61 276 83 33 (–34)
Posterunek Policji 61 437 53 60
Poczta 63 276 84 44
Ochotnicza Straż Pożarna 63 276 81 98
Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne 63 276 81 70
Pomoc społeczna – pracownicy socjalni 63 276 81 75
Szkoła Podstawowa 63 213 51 48
Przedszkole 61 881 96 41
Muzeum Regionalne 63 276 81 07
Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 61 640 45 70
Punkt przyjmowania ogłoszeń do „WW”, ul. Szybska (Kwiaciarnia Ruch) 698 105 343