Informator gminny
Instytucja Telefon
Urząd Miasta i Gminy61 438 20 22
Posterunek Policji61 437 53 40
Poczta61 438 23 45
Ośrodek zdrowia61 438 30 05
OSP Miłosław61 438 28 88
Ośrodek Pomocy Społecznej61 438 30 96; 61 438 37 58
Ośrodek Kultury61 438 27 79
Biblioteka Publiczna61 438 21 65
Poradnia lekarza rodzinnego61 437 12 52
Punkt przyjmowania ogłoszeń do „WW”, ul. Poznańska 10, sklep Rolmark61 438 25 16