Informator gminny
Instytucja Telefon
Urząd Miasta i Gminy 61 438 20 22
Posterunek Policji 61 437 53 40
Poczta 61 438 23 45
Ośrodek zdrowia 61 438 30 05
OSP Miłosław 61 438 28 88
Ośrodek Pomocy Społecznej 61 438 30 96; 61 438 37 58
Ośrodek Kultury 61 438 27 79
Biblioteka Publiczna 61 438 21 65
Poradnia lekarza rodzinnego 61 437 12 52
Punkt przyjmowania ogłoszeń do „WW”, ul. Poznańska 10, sklep Rolmark 61 438 25 16