Informator gminny
Instytucja Telefon
Urząd Gminy61 438 53 24
Posterunek Policji61 437 69 67
Poczta61 438 53 28
Ośrodek Zdrowia61 438 50 80
OPS61 438 51 12
ZGKiM61 438 56 50
Gaz61 438 53 85
Gminny Ośrodek Kultury61 438 50 78, 61 438 52 46
Biblioteka61 438 53 13
Oczyszczalnia61 438 55 75
Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny61 438 53 47
Bank Spółdzielczy61 438 53 14
Stacja paliw61 438 51 84
Punkt przyjmowania ogłoszeń do „WW”, ul. Wrzesińska 32 (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)000 000 000