Informator gminny
Instytucja Telefon
Urząd Gminy 61 438 53 24
Posterunek Policji 61 437 69 67
Poczta 61 438 53 28
Ośrodek Zdrowia 61 438 50 80
OPS 61 438 51 12
ZGKiM 61 438 56 50
Gaz 61 438 53 85
Gminny Ośrodek Kultury 61 438 50 78, 61 438 52 46
Biblioteka 61 438 53 13
Oczyszczalnia 61 438 55 75
Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny 61 438 53 47
Bank Spółdzielczy 61 438 53 14
Stacja paliw 61 438 51 84
Punkt przyjmowania ogłoszeń do „WW”, ul. Wrzesińska 32 (Sklep Wielobranżowy – Pawilon) 000 000 000