Zwycięzcy z poparciem opozycji wzięli wszystko

Wiemy już w jakich komisjach pracować będą radni z Miłosławia. Ustalono również kto stanie na ich czele.

samorząd 19:53 05-12-20180 1

Decyzje we wspomnianych sprawach zapadły podczas sesji, która odbyła się w środę 5 grudnia w urzędzie gminy. Przypomnijmy, że radny może być członkiem maksymalnie dwóch komisji i sam decyduje, w jakich chce uczestniczyć.

Na początek powołana została komisja rewizyjna. Na jej czele stanął Andrzej Wnuk (Razem dla Gminy Miłosław). Jarosław Sobczak (Chrześcijańsko-Ludowy Klub Radnych) zgłosił na to stanowisko swojego klubowego kolegę Rafała Nowaczyka. Pierwszego poparło 9 radnych, drugiego 4.

Członkami komisji rewizyjnej zostali: Adam Pańczak, Robert Suchorski, Maciej Jankowiak (Razem dla Gminy Miłosław), Przemysław Włodarczak, Marek Jandy i wspomniany Rafał Nowaczyk (Chrześcijańsko-Ludowy Klub Radnych). Dodajmy, że na zdjęciu głównym jest Adam Pańczak i Andrzej Wnuk.

Rafał Nowaczyk i Jarosław Sobczak

Komisji skarg, wniosków i petycji przewodniczyć będzie Maciej Jankowiak (RdGM). Poparło go 12 radnych. Rafał Nowaczyk jako jedyny wstrzymał się od głosu. Pozostali członkowie to: Maria Orzechowska i Robert Suchorski (RdGM). Opozycja na własne życzenie nie ma w niej ani jednego przedstawiciela.

Maciej Jankowiak i Robert Suchorski

Małgorzata Bzowa (RdGM) kierować będzie pracami komisji finansowo-budżetowej. Wiceprzewodniczącym został Przemysław Włodarczak (CHLKD). Co ciekawe, radni Razem chcieli zrobić go przewodniczącym komisji, ale ten odmówił. W komisji znalazło się jeszcze dwóch radnych: Romuald Barszcz i Dawid Strzelczyk (RdGM).

Małgorzata Bzowa i Anna Woźniak

Komisją Oświaty i Spraw Socjalnych pokieruje Hanna Spychała (RdGM). Andrzej Wnuk (RdGM) został jej zastępcą. Pracować w niej będzie jeszcze troje rajców – Anna Woźniak, Małgorzata Bzowa i Maria Orzechowska (RdGM). Również w tym przypadku we wspomnianej komisji nie ma przedstawiciela opozycji.

Maria Orzechowska i Hanna Spychała

Najwięcej radnych wyraziło chęć pracy w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na jej czele stanął Adam Pańczak (RdGM), a jego zastępcą został Rafał Nowaczyk (CHLKD). Działać w niej będzie również Romuald Barszcz, Hanna Spychała, Dawid Strzelczyk, Anna Woźniak (RdGM) oraz Marek Jandy i Jarosław Sobczak (CHLKD).

Z powyższego zestawienia wynika, że Jarosław Sobczak jako jedyny wpisany został tylko do jednej komisji.   

Marek Jandy i Przemysław Włodarczak

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

19:53 05-12-2018