ZUS tłumaczy poślizg w wypłatach zasiłków chorobowych i opiekuńczych

Coraz więcej osób skarży się na kilkumiesięczne opóźnienia ZUS w wypłacie zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Wiele skarg pochodzi od samotnych matek, które nie tylko nie mogą pokrywać bieżących wydatków, ale wpadają w spiralę zadłużenia.

społeczeństwo 11:10 08-09-20202 4

– Mam dwoje małych dzieci, które z powodu pandemii nie chodziły do przedszkola. Nie miałam ich z kim zostawić, więc nie mogłam pracować zawodowo. Skorzystałam z przysługującego mi zasiłku opiekuńczego, tylko co z tego jak od czterech miesięcy nie otrzymuję z ZUS żadnych pieniędzy. Z czego mam żyć z dziećmi? – pyta mieszkanka Wrześni.

Kobieta, podobnie jak wielu innych naszych Czytelników, chciałaby wiedzieć kiedy świadczenia z ZUS będą wypłacane na bieżąco. Według Marleny Nowickiej, rzeczniczki regionalnej ZUS w Poznaniu, to sytuacja absolutnie bez precedensu w całej, ponad 85-letniej historii zakładu.

– Zanotowaliśmy lawinowy wzrost liczby wniosków o zasiłki. Tylko od 1 stycznia do 30 czerwca do ZUS wpłynęło 3 mln 890 tys. takich zgłoszeń z czego ponad 1 mln 150 tys. to wnioski o dodatkowe świadczenia opiekuńcze – tłumaczy M. Nowicka i zapewnia, że wszystkie wnioski starają się rozpatrywać jak najszybciej.

– Rozpatrzyliśmy już około 96 proc. wniosków. W ostatnich tygodniach zrobiliśmy wszystko, żeby pieniądze były wypłacane jak najszybciej, m.in. zaangażowaliśmy większą liczbę osób do obsługi wniosków. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze wnioski, które trafiają do ZUS są kompletne, co oznacza, że zakład w tych przypadkach musi występować do ubezpieczonego lub płatnika składek o nadesłanie brakujących dokumentów, co powoduje opóźnienie w wypłacie – dodaje rzeczniczka ZUS.

Opisywaną sprawą zajął się także Rzecznik Praw Pacjenta, który kilka dni temu poprosił prezesa ZUS o wyjaśnienia. Jednak problem polega też na tym, że nie ma skutecznego środka prawnego, który pozwalałby wyegzekwować wypłatę świadczeń.

Co gorsze, osoby, które czekają na pieniądze, nie mogą nawet liczyć na wypłatę odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń. Z przyjętej 2 marca specustawy dotyczącej pandemii COVID-19 wynika, że w razie przekroczenia terminu ZUS nie jest zobowiązany do wypłaty ustawowych odsetek za opóźnienia.

Dorota Tomaszewska

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

11:10 08-09-2020