Żołnierze WOT ćwiczyli tzw. czarną taktykę, czyli walkę w mieście

Terytorialsi z 124. batalionu piechoty lekkiej ze Śremu ćwiczyli w miniony weekend elementy walki w terenie miejskim. To było pierwsze tego typu szkolenie w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

społeczeństwo 12:12 22-07-20191 9

Walka w terenie miejskim to tzw. czarna taktyka. Zadania, którym musieli sprostać żołnierze-ochotnicy, składały się z kilku modułów tj.: działania żołnierza w terenie zurbanizowanym, ewakuacji medycznej.

Pod czujnym okiem instruktorów, żołnierze uczyli się m.in. sposobów podejścia do budynku i sprawdzania pomieszczeń oraz techniki zjazdu na linie, która może okazać się bardzo przydatna zwłaszcza podczas konieczności szybkiej ewakuacji z budynków. Ponadto duża cześć zajęć miała charakter sportowy oraz kondycyjny.

- Z przyjemnością obserwowałem, z jakim zapałem podchodzili do wykonania postawionych przed nimi zadań. To pierwsze tego typu ćwiczenia i z pewnością, będziemy je kontynuować. Bardzo wiele z elementów szkolenia pokazało uczestnikom, jak ważna jest praca w zespole i co znaczy drużyna. Istotnym zagadnieniem które zostało przećwiczone była ewakuacja rannego do helikoptera oraz element związane z działaniem na posterunku kontrolnym. Widzę także, że oprócz innych zalet służba w WOT motywuje też wiele osób do dbałości o sprawność fizyczną i podnoszenie kondycji co widać było przy zadaniach typowo wytrzymałościowych - mówi ppłk. Tomasz Woźniak, dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady WOT.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:12 22-07-2019