Znamy już podwyżkę cen za wywóz śmieci w gminie Września

Dziś, we wtorek 17 grudnia, wrzesińscy radni na nadzwyczajnej sesji przyjęli nowe opłaty za wywóz śmieci.

samorząd 10:19 17-12-20198 37

Koszty wzrosną o 5 zł miesięcznie od osoby – z 17 do 22 zł za śmieci segregowane. 22 zł kosztowały do tej pory śmieci niesegregowane, ale ta kategoria zniknie od nowego roku. Teraz wszyscy będą musieli segregować śmieci i to pod groźbą dodatkowej opłaty, de facto, kary. Gmina Września wyznaczyła tu minimalną stawkę w postaci dwukrotności normalnej opłaty, czyli 44 zł.

Za to złotówkę mniej od podstawowej stawki (21 zł) będą płacić mieszkańcy używający kompostowników. Ciągle mowa o miesięcznych stawkach od jednej osoby w gospodarstwie domowym. Nowe opłaty wejdą w życie do 1 lutego 2020. W styczniu będą jeszcze obowiązywać obecne zasady.

Głosowanie radnych

Zmiany przeszły przy jednym głosie przeciwnym i pięciu wstrzymujących się. Sesja miała charakter nadzwyczajny. Jak wyjaśnił burmistrz Tomasz Kałużny, sprawa nie mogła być procedowana wcześniej, ponieważ trzeba było zaczekać na rozstrzygnięcie przetargu na odbiór gminnych odpadów. Okazało się, że kolejny raz jedynym oferentem był sprawca całego zmieszania – URBIS z zakładem w Lulkowie.

Gnieźnieńska spółka już od lat co roku podwyższa stawki, ale na przyszły rok przygotowała prawdziwy szok cenowy dla wszystkich gmin naszego powiatu. W przypadku niektórych rodzajów odpadów to wzrost nawet o ponad 400 procent za tonę!

Na sesji burmistrz przedstawił szczegółowe kalkulacje, z których wynika, że łączne koszty dla gminy Września za pozbywanie się śmieci zwiększą się w 2020 roku o 2,5 mln zł. Lwią część stanowią lulkowskie podwyżki, ale dochodzą tu także koszty związane m.in. z wprowadzeniem obowiązkowej segregacji śmieci.

Trzeba jednak zaznaczyć, że ceny wzrastają w całym kraju. To przede wszystkim efekt braku konkurencji na rynku gospodarowania odpadami oraz wynik rosnących stawek podatkowych za ich przetwarzanie i składowanie. Nakłada się na to także kosztowny wzrost wymagań unijnych co do efektywności recyklingu odpadów komunalnych. Spoglądając jeszcze szerzej, należy zwrócić uwagę na spadek cen surowców wtórnych, wynikający głównie z tego, że Chiny znacząco ograniczyły ich import w ostatnich latach. Słowem, im więcej śmieci, tym więcej problemów.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

10:19 17-12-2019