Zmiany w metodzie naliczania i nowe stawki opłaty za śmieci

Od czerwca opłata za odbiór odpadów komunalnych naliczana będzie od osoby. Tak zdecydowali radni Rady Miejskiej w Miłosławiu podczas sesji, która odbyła się 26 kwietnia.

samorząd 16:28 27-04-20192 9

Przypomnijmy, że w gminie Miłosław póki co opłata zależy od wielkości gospodarstwa domowego. Właściciele gospodarstw jednoosobowych muszą płacić za odpady segregowane 12 zł miesięcznie. W przypadku gospodarstw dwuosobowych jest to 24 zł, trzyosobowych 36 zł, czteroosobowych 44 zł, a pięcioosbowych i więcej 55 zł.

Osoby, które nie selekcjonują śmieci podlegają następującym opłatom: 22 zł (gospodarstwa jednoosobowe), 36 zł (gospodarstwa dwuosobowe), 55 zł (gospodarstwa trzyosobowe), 66 zł (gospodarstwa czteroosobowe) i 78 zł (gospodarstwa pięcioosobowe i więcej).

Adam Pańczak i Andrzej Wnuk

Podczas sesji radni zdecydowali, że od czerwca mieszkańcy będą płacić od osoby – miesięcznie 14 zł za odpady segregowane. Ponadto ustalono, że gospodarstwa sześcioosobowe będą musiały płacić 80 zł, siedmioosobowe 90 zł, a ośmioosobowe 100 zł.

Stawki dla osób, które nie będę segregować śmieci kształtować się będą następująco - 28 zł za każdą osobę. Opłata dla nieruchomości zamieszkałych od 6 do 10 osób wynosić będzie 140 zł za pierwsze pięć osób oraz 20 zł za każdą następną osobę.

Burmistrz Hubert Gruszczyński i radna Maria Orzechowska

Szacuje się, że w tym roku na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów potrzeba będzie 1,45 mln zł. W 2018 roku system śmieciowy zamknął się w kwocie 1,28 mln zł. Z budżetu trzeba było dołożyć do niego 145 877 zł.

Dodajmy, że we Wrześni z początkiem maja każdy mieszkaniec za odpady segregowane płacić będzie 17 zł. Dotychczas płaci 10 zł. W Pyzdrach miesięczna stawka wynosi 13 zł, a w Kołaczkowie 10 zł. 

Sesja odbyła się w piątek 26 kwietnia
Radca urzędu i przewodniczący rady miejskiej
Andrzej Wnuk i Anna Woźniak
Robert Suchorski i Adam Pańczak
Sołtys Mikuszewa Renata Nowak i kierownik OPS Beata Jagodzińska
Sołtys Czeszewa Zbigniew Piszczatowski
Rafał Nowaczyk i Jarosław Sobczak
Przemysła Włodarczak i Rafał Nowaczyk
Burmistrz Hubert Gruszczyński i sołtys Lipa Małgorzata Michałowska
Burmistrz Hubert Gruszczyński i sołtys Czeszewa Zbigniew Piszczatowski
Burmistrz Hubert Gruszczyński i sołtys Chlebowa Jan Cicharski
Burmistrz Hubert Gruszczyński i sołtys Rudek Jolanta Szczepanowska
Burmistrz Hubert Gruszczyński i sołtys Kębłowa Danuta Dębicka
Burmistrz Hubert Gruszczyński i sołtys Bugaju Damian Perlik
Burmistrz Hubert Gruszczyński i sołtys Białego Piątkowa Iwona Szczepaniak
Pamiątkowe zdjęcie

Thumb 64861016 2494978670553670 5517157221407916032 o

Łukasz Różański

16:28 27-04-2019