Zmiana częstotliwości odbierania odpadów

Od lipca na terenie gminy i miasta Pyzdry niektóre odpady komunalne będą odbierane częściej. 

aktualności 15:10 30-06-20200 0

Dotyczy to odpadów zmieszanych i bioodpadów, które teraz będą odbierane co dwa tygodnie w budynkach jednorodzinnych, zaś w budynkach wielolokalowych - od stycznia do marca oraz w listopadzie i grudniu co dwa tygodnie, natomiast od kwietnia do października raz w tygodniu. Odpady z tworzyw sztucznych będą odbierane raz w miesiącu przez cały rok.

Po raz kolejny przypominamy, że przy oczyszczalni ścieków w Tarnowej funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest monitorowany oraz czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

Do kontenerów PCK nie wkładamy rzeczy zniszczonych i brudnych

Na terenie obiektu postawiono kontenery na odzież używaną. Osoby, które chcą pozbyć się odzieży proszone są o wkładanie do nich przedmiotów w stanie umożliwiającym ponowne ich wykorzystanie. 

Jak informuje Mirosław Balicki z pyzdrskiego magistratu, możliwy jest bezpośredni odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców wsi. Zbiórka taka musi być poprzedzona zgłoszeniem do poszczególnych sołtysów.  

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

15:10 30-06-2020