Zdali egzamin i teraz mogą uczestniczyć w akcjach. Nowi strażacy w Targowej Górce

OSP Targowa Górka wzbogaciła się o kilku strażaków. Od tej pory mogą brać udział w działaniach ratowniczych i gaśniczych.

społeczeństwo 16:29 03-11-20190 4

Pierwszym etapem szkolenia był test sprawności fizycznej i przejście przez komorę dymową w pełnym umundurowaniu i z aparatem tlenowym. Ten etap został zaliczony 18 września w Komendzie PSP w Koninie. Później przyszedł czas na przyswojenie teorii za pomocą e-learningu. Aby podejść do właściwego egzaminu trzeba było mieć przynajmniej 70 % z każdego działu. 

Po pomyślnie zdanym egzaminie pisemnym, każdy z kandydatów na strażaka ochotnika przedstawiał wyposażenie pojazdu. Później została sprawdzona gotowość bojowa przy gaszeniu pożaru. Egzamin został przeprowadzony 24 października przez strażaków z Komendy PSP we Wrześni. Każdy z kandydatów z Targowej Górki przeszedł pomyślnie wszystkie szczeble egzaminu.

Jednym z nich był Jan Przybylski, radny w obecnej kadencji. - Zostałem dobrze przyjęty w jednostce. Chłopacy od dawna pytali, kiedy wstąpię do straży. Nie ukrywam, że zawsze miałem ochotę być strażakiem. Jednak zabiegany tryb życia mi to uniemożliwiał. Bardzo się cieszę, że będę mógł zmierzyć się z tą bardzo ważną i potrzebną służbą - mówi nowy strażak z Targowej Górki.

Jak sam przyznaje, wszystkie fazy egzaminu były pierwszym etapem służby. - Dopiero podczas akcji możemy zweryfikować to, czego się nauczyliśmy i wykorzystać to w praktyce. Ważny jest tez kontakt z innymi jednostkami. Podczas egzaminu spotkaliśmy się ze strażakami z Kaczanowa. Doświadczenia mogliśmy przenieść na egzamin praktyczny. Wspólnie dyskutowaliśmy i porównywaliśmy swoje indywidualne zaliczenia. Ten sam kontakt będzie potrzebny, gdy spotkamy się przy wypadku lub pożarze - dodaje Przybylski.

Na zdjęciu od lewej: ks. Rafał Hordik (kapelan OSP Nekla i Targowa Górka), Dawid Tomiak, Wojciech Dudar, Radosław Wiśniewski, Marcin Parus (OSP Nekla), Jan Przybylski

Fot. OSP Targowa Górka

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

16:29 03-11-2019