Zarząd OSP Białe Piątkowo z absolutorium za rok 2018

Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Piątkowie było pierwszym z corocznego cyklu spotkań strażaków ochotników z gminy Miłosław.

aktualności 12:52 27-01-20190 13

Członkowie wchodzący w skład jednostki spotkali się w niedzielę 20 stycznia w świetlicy. Na sali pojawiły się 24 osoby (na 52 członków). Do Białego Piątkowa przyjechał też Dawid Strzelczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu oraz Patryk Purgał, Komendant Gminny OSP.

Dawid Strzelczyk, przewodniczący RM
Patryk Purgał, komendant gminny OSP

Z przedstawionego przez sekretarz Annę Woźniak sprawozdania można było dowiedzieć się m.in., że w ubiegłym roku ubyło 3 druhów.

– Jedna osoba zmarła, a dwie zostały wykreślone. W szeregach OSP działa 10 kobiet – mówiła A. Woźniak.

W roku 2018 ochotnicy wyjeżdżali do zdarzeń cztery razy, w tym do dwóch pożarów. Wzywano ich też do wypadku komunikacyjnego i usunięcia plamy oleju z jezdni.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyli: Mariusz Kowalski i Bartosz Walczak (po 4 wyjazdy), Michał Woźniak (3 wyjazdy), Anna Woźniak i Tomasz Leszka (po 1 wyjeździe).

Pozyskany sprzęt o wartości ponad 11 tys. złotych to: ubrania specjalne SX3 Gold (3 komplety), detektor prądu przemiennego, bosak dielektryczny, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, zestaw klinów stabilizujących, tłumice, noże ratownicze oraz ekran projekcyjny.

W roku 2018 dochody jednostki wynosiły 19 873,70 zł, z czego 860 zł to składki członkowskie, 2 575  zł to darowizny i zbiórki pieniężne, a 12 325 zł stanowiły dotacje. 4 113 złotych to tzw. inne dochody.

– Wydatki opiewały na kwotę 24 701,04 zł. 9 667,70 zł przeznaczono na zakup sprzętu i umundurowania, a 14 688,24 zł to koszt imprez i uroczystości – wyliczała A. Woźniak.

Druhowie udzielili absolutorium zarządowi. Wszyscy podnieśli rękę „za”. Dodajmy, że po zakończonym zebraniu odbyło się spotkanie noworoczne.Na stołach pojawił się obiad i ciasto. 

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

12:52 27-01-2019