Zakończył się pierwszy etap remontu pałacu w Nekli. Kosztował niemal pół miliona złotych

Nieco ponad 400 tysięcy złotych kosztował pierwszy etap remontu pałacu w Nekli.

samorząd 15:15 27-12-20180 6

Remont został rozpoczęty w ostatnich dniach września. Początkowo miał się zakończyć 21 listopada, jednak termin ten został przesunięty o miesiąc ze względu na konieczność wymiany tralek, czyli pionowych elementów balustrady podtrzymujących poręcze.

- Zgodnie z projektem technicznym ten etap remontu dachu obejmował renowację tralek w ilości przeszło 40 sztuk. Ich faktyczny stan zachowania nie pozwolił na wykonanie prac renowacyjnych, co zostało potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru - informuje zastępca burmistrza, Anna Mizgajska.

Fot. UMiG Nekla
Fot. UMiG Nekla

Pierwszy etap remontu obejmował najgorszą część pałacowego dachu, która znajdowała się ona w pobliżu pomieszczeń dawnej biblioteki. - Ułożono całość konstrukcji zadaszenia pod nowy dach i przykryto ją płytami OSB oraz papą - dodaje Mizgajska.

Przypomnijmy, że wykonawcą robót została firma Stanisława Szczęsnego z Robakowa (gm. Kórnik). Pierwotnie na inwestycję zaplanowano 210 tys. zł. W pierwszym przetargu nie zgłosił się jednak żaden potencjalny wykonawca.

Drugie postępowanie musiało zostać unieważnione ze względu na brak uzupełnienia formalności przez wspomnianą firmę z Robakowa, która była wtedy jedynym oferentem. W trzecim przetargu ponownie do przetargu stanęła jedynie firma Stanisława Szczęsnego, która zaproponowała wykonaniu remontu za 350 tys. zł.

Burmistrz Karol Balicki postanowił nie ogłaszać kolejnego przetargu i zaproponował zmiany w budżecie, na które zgodzili się radni. Jednak ostatecznie ze względu na konieczność wymiany tralek, kwota remontu wzrosła o dodatkowe 50 tys. zł i tym samym nieznacznie przekroczyła 400 tys. zł.

Remont kosztował niemal dwa razy więcej niż to pierwotnie planowano
Remont trwał trzy miesiące - od ostatnich dni września niemal do końca grudnia

W przyszłym roku rozpocznie się remont części pomieszczeń pałacu z przeznaczeniem na utworzenie izby pamięci. Gmina pozyskała 500 tys. zł na to zadanie ze środków unijnych. Drugie połowa będzie pochodzić bezpośrednio z gminnej kasy.

Urzędnicy złożyli też wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - na dofinansowanie drugiego i trzeciego etapu remontu dachu, a także o dotację na remont dachu wozowni.

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

15:15 27-12-2018