Zabierz zdrowie na wakacje. Nie zapomnij o karcie EKUZ

Jeśli planujesz wyjazd za granicę nie zapomnij o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

aktualności 12:30 14-07-20200 0

Na wakacjach może zdarzyć się wszystko i dlatego przy wyjazdach zagranicznych pamiętajmy o karcie EKUZ, która uprawnia do korzystania ze świadczeń medycznych refundowanych w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

Należy podkreślić, że wbrew dość powszechnemu przekonaniu, EKUZ nie pokrywa wszystkich wydatków, na które turysta jest narażony w razie wypadku czy zachorowania. W praktyce zabezpiecza zagraniczny pobyt tylko w podstawowym zakresie. Dzięki niej będziemy mogli korzystać z państwowej służby zdrowia danego kraju na takich samych zasadach, jak jego obywatele. 

Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ, lub wysłać e-mailem, pocztą albo za pośrednictwem ePUAP do właściwego ze względu na miejsca zamieszkania oddziału wojewódzkiego. Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie i dla każdego członka rodziny odrębnie.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

12:30 14-07-2020