Za nami 30. sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek po raz trzydziesty w tej kadencji zebrała się Rada Miejska w Pyzdrach.

samorząd 14:42 17-04-20180 0

Już na początku obrad wręczono pamiątkowy gawerton sołtysowi Walgi - Waldemarowi Cierzniakowi, który nie mógł uczestniczyć w uroczystościach, które odbyły się w marcu z okazji Dnia Sołtysa.

Sołtys Waldemar Cierzniak odbiera wyróżnienie z rąk burmistrza oraz przewodniczącej Rady Miejskiej
Radni zapoznają się z treścią uchwał
Od lewej : Mirosław Balicki - radny powiatowy oraz Robert Klimczak - kierownik Referatu Inwestycyjnego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Prezydium rady
Głosowanie jednej z 6 uchwał

W programie sesji znalazły się uchwały dotyczące m.in. : zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy i miasta Pyzdry.

Sołtys Kruszyn - Halina Polińska
Radna - Justyna Sosnowska

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

14:42 17-04-20180 0