Z Sędziwojewa do ministra rolnictwa – poseł Tadeusz Tomaszewski o bolączkach rolników

Poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica) przekazał ministrowi rolnictwa wszystkie bolączki rolników, o których usłyszał na forach rolniczych Sędziwojewie i Goślinowie (pow. gnieźnieński). 

rolnictwo 15:26 14-04-20202 13

Parlamentarzysta w interpelacji zwracał uwagę m.in na: niską opłacalność produkcji rolnej. Bardzo niskie świadczenia emerytalne dla rolników i ich rodzin. Wysokie koszty bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Braku gruntów z zasobów Skarbu Państwa przeznaczonych na dzierżawy dla rolników indywidualnych itd.

Odpowiedź ministra rolnictwa była potoczysta – dużo wody, mało konkretów. Szczegóły w plikach pdf.

Z Forum Rolników Powiatu Wrzesińskiego – ziemi agencyjnej nie ma, a za winklem czai się ASF

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Ardanowski np. przykład w sprawie opłacalności produkcji rolnej odpowiedział tak: – Do działań długofalowych należy zaliczyć te działania, które dotyczą wzmocnienia pozycji rynkowej rolników i zwiększenia ich udziału w wartości dodanej i obejmujące przygotowanie m.in.:

Ankieta

Największe obecnie bolączki rolnictwa to:

– ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, w tym jej nowelizację z 2018 r., w której objęto przepisami relacje handlowe pomiędzy dostawcą a nabywcą, bez względu na łączną wartość obrotów między nimi oraz bez względu na obroty strony, która stosuje praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, a także zapewniono anonimowość zgłaszającemu nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej,

– ustawy o spółdzielniach rolników, w ramach której spółdzielnie mogą korzystać z pomocy w formie zwolnień podatkowych, mających charakter pomocy de minimis.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

15:26 14-04-2020