Wzorowa współpraca wojewody wielkopolskiego z PiS i burmistrza Wrześni z PO

Gmina Września jest jednym z 15 wielkopolskich samorządów, który otrzymał pieniądze na budowę dróg od wojewody wielkopolskiego.

samorząd 13:04 04-07-2018 28

Wszystko odbywa się w ramach wojewódzkiego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Podpisanie umów o współpracy odbyło się 3 lipca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Do 15 wielkopolskich samorządów łącznie trafi 18,6 mln zł.

We Wrześni pieniądze trafią na drogę gminną, która zamyka układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z Szosą Witkowską. Na ten cel Września otrzymała dotację w wysokości 1,6 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3,8 mln zł.

Podczas spotkania wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann (PiS) podkreślił, że obecny rok obfituje w rządowe wsparcie dla wielkopolskich samorządów. – W tym roku rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje dwa programy drogowe, w ramach których wielkopolskie samorządy zasili łącznie 100 mln zł. To wielka kwota, która ma bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców oraz  na większą konkurencyjność Wielkopolski w Polsce i Europie – mówił wojewoda.

Dodajmy, że to właśnie Z. Hoffmann zdecydował o tym, że burmistrz Tomasz Kałużny (PO) nie stracił stanowiska w trakcie tzw. afery działkowej, rozpoczętej w 2015 roku od naszych publikacji. Wojewoda mógł wygasić mandat burmistrza na podstawie opinii Urzędu Kontroli Skarbowej, z której wynikało, że wrzesiński włodarz prowadził działalność gospodarczą, polegającą na handlu działkami. Z. Hoffmanan uznał jednak, że ta opinia była niewystarczająca.  

Fot. UMiG Września, WUW Poznań

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

13:04 04-07-2018 28