Wyższe zasiłki dla bezrobotnych. Demoralizujące czy konieczne w kryzysie?

Wraz z początkiem września wzrosły zasiłki dla bezrobotnych.

gospodarka 16:07 10-09-20205 15

Zgodnie z zapowiedziami, rząd uruchomił kolejną pomoc finansową na czasy tzw. koronakryzysu, tym razem dla osób, które straciły pracę. Nowy miesięczny zasiłek dla bezrobotnych wynosi teraz 1200 zł brutto, czyli o 320 zł więcej niż poprzedni. Trzeba jednak zaznaczyć, że taka kwota przysługuje przez pierwsze trzy miesiące po utracie pracy, później świadczenie spada do 942,30 zł brutto.

Od zasiłku urząd pracy opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 27,52 proc. Oznacza to, że przez pierwsze 90 dni nowy zasiłek wyniesie 869,76 zł netto, natomiast po tym okresie – 682,98 zł netto. O 20 proc. więcej otrzymają ci ze stażem pracy powyżej 20 lat, a o 20 proc. mniej ci, którzy nie przepracowali jeszcze 5 lat. Przypomnijmy, że jest to już druga tegoroczna podwyżka zasiłku, pierwsza weszła w życie 1 czerwca.

To wiadomości ważne dla sporej grupy mieszkańców naszego powiatu. Według Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni w sierpniu tego roku w powiecie było 1581 bezrobotnych, w tym 1256 uprawnionych do zasiłku. Sierpniowa stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 4,4 proc., czyli nieco więcej niż w Wielkopolsce (3,7 proc.), ale widocznie mniej niż w całym kraju (6,1 proc.).

Dodajmy, że podwyżki zasiłków już na etapie planowania krytykowały m.in. organizacje zrzeszające pracodawców, twierdząc, że są one „demoralizujące”, bo zniechęcają do szukania pracy. A co Wy sądzicie na ten temat?

Ankieta

Czy rząd słusznie podwyższył zasiłki dla bezrobotnych?

Ankieta

Czy obawiasz się utraty pracy?

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

16:07 10-09-2020