Wystawa o wrzesińskich delegatach do Sejmu Dzielnicowego z wykładem znanego historyka

15 września o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym we Wrześni odbędzie się wystawa zatytułowana: „Delegaci z powiatu wrzesińskiego na Polskim Sejmie Dzielnicowym”. Okolicznościowy wykład wygłosi dr Marek Rezler.

kultura 10:17 12-09-2018 0

Znany poznański historyk wygłosi wykład pt. „Wielkopolska droga do Niepodległości - wstęp do Polskiego Sejmu Dzielnicowego”.

Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu odbył się w dniach 3-5 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W obradach wzięło udział około 1100 posłów, z czego ponad połowa wywodziła się z Wielkopolski.

Był to ważny etap w dążeniu do niepodległości, gdyż Sejm wyłonił skład Naczelnej Rady Ludowej, organu dowodzącego później Powstaniem Wielkopolskim, zatwierdził polskie żądania niepodległościowe i uchwalił szereg ważnych ustaw, dotyczących m.in. spraw gospodarczych, społecznych, oświatowych, podatkowych.

Delegatami z powiatu wrzesińskiego byli: Franciszek Czapski-Hutten z Barda, Edward Grabski z Bieganowa, Jerzy Hulewicz z Wrześni, Walentyna Jerzykiewiczowa z Wrześni, Władysław Jeziorkowski z Miłosławia, Tomasz Krause z Wrześni, ks. Aleksander Król z Grabowa, Dr Edmund Lauterer z Wrześni, Jan Machiński z Szemborowa, Stanisław Sikorski z Białego Piątkowa,Kazimierz Stawniak ze Strzałkowa, Władysław Suchorski ze Spławia, Edward Tomczak z Wrześni, Marcin Zgoliński z Borzykowa.

Fot. pitu-pitu.pl

Thumb ww biernat

Filip Biernat

10:17 12-09-2018 0