Wyjaśnienia zarządcy drogi w sprawie budowy ścieżki rowerowej Kołaczkowo-Borzykowo

Według Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkiego budowa odcinka ścieżki między Kołaczkowem a Borzykowem przebiegła zgodnie z planem. Nowa droga rowerowa miała kończyć się na stacji benzynowej. Tak miało być!

aktualności 12:12 07-07-2018 5

29 czerwca zakończyła się budowa kolejnego etapu budowy ścieżki między Kołaczkowem a Borzykowem przy drodze wojewódzkiej nr 442. W praktyce nowa budowla okazała się bublem. Nie została skomunikowana z ulicą Szkolną w Kołaczkowie. Nie ma mowy o poprawie bezpieczeństwa, a ścieżka jak na razie bojkotowana jest przez rowerzystów.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Pierwsze wyjaśnienia WZDW były dla nas niewystarczające. Zapytaliśmy o to w poznańskiej centrali. Oto wyjaśnienia Kingi Hedrych, zastępcy dyrektora WZDW w Poznaniu:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Kołaczkowo –Borzykowo została podzielona na trzy etapy. Jako pierwszy – w czerwcu br. – został zrealizowany etap II (środkowy), który obejmuje najbardziej niebezpieczny odcinek drogi znajdujący się na obszarze niezabudowanym, pomiędzy obiema miejscowościami. Początek odcinka znajduje się przy wskazanej przez Pana stacji benzynowej, a koniec w miejscu istniejącego chodnika w Borzykowie. Odbiór robót nastąpił 28 czerwca br.

Pozostałe dwa etapy zadania to:

Etap I – budowa ścieżki rowerowej (wraz z kanalizacją deszczową) w miejscowości Kołaczkowo.

Obejmuje budowę ścieżki na odcinku od centrum Kołaczkowa do wspomnianej stacji benzynowej, gdzie obecnie kończy się wybudowany w czerwcu br. odcinek. Etap ten nie został zrealizowany w pierwszej kolejności, ponieważ warunkiem koniecznym do jego realizacji jest wcześniejsze wybudowanie przez Gminę Kołaczkowo kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej, do której zostanie włączony kolektor odprowadzający wody z drogi wojewódzkiej. Nie możemy więc określić terminu realizacji zadania na tym odcinku, dopóki Gmina nie wybuduje kanalizacji.

Etap III – budowa ścieżki rowerowej (w tym przebudowa istniejącego chodnika) w miejscowości Borzykowo.

Jest przygotowany do realizacji, ale ostateczną decyzję o możliwym terminie,podejmiemy po zatwierdzeniu budżetu Województwa Wielkopolskiego na lata przyszłe.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:12 07-07-2018 5