Wycinka z Witkowskiej inspiracją do stworzenia interaktywnej mapy

Niedawna kontrowersyjna wycinka drzew z ul. Witkowskiej we Wrześni zainspirowała działaczy społecznych

samorząd 16:23 27-03-20191 9

Przypomnijmy, że drzewa zostały wycięte na zlecenie starostwa powiatowego w oparciu o pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wrzesiński urząd tłumaczył to działanie uszkodzonymi systemami korzeniowymi drzew i ich złym stanem fitosanitarnym.

Po tej wycince Stowarzyszenie Projekt Września zaproponowało stworzenie interaktywnej mapy wycinek dostępnej dla wszystkich mieszkańców.

Takie narzędzie dałoby możliwość łatwego sprawdzenia informacji o prowadzonych i planowanych wycinkach. Wiedząc, jak ważna dla wrześnian jest zieleń, serwis mógłby informować ich również, ile nowych drzew zostanie posadzonych w miejscu wyciętych. Mieszkańcy mogliby też zaznaczać na interaktywnej mapie nieprawidłowości zarówno przy wycinaniu, jak i nasadzaniu zastępczych okazów – piszą na swojej stronie internetowej działacze Projektu Września.

Na mapie kolorem żółtym miałyby być zaznaczone drzewa, w przypadku których wystąpiono z wnioskiem o usunięcie, a na czerwono drzewa przeznaczone do wycięcia. Korzystający ze strony mieliby dostęp do informacji o przyczynach wycinki oraz stanie drzewa. Podobne rozwiązania działają w dużych miastach – Krakowie i Warszawie.

Ankieta

Czy interaktywna mapa wycinek drzew to dobry pomysł?

Joanna Lewandowska

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

16:23 27-03-2019