Wskaźniki bezrobocia w górę. Zamrożenie gospodarki odwróciło trendy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy nie napawa optymizmem. Liczba bezrobotnych wzrosła o 44 proc. w porównaniu do lipca ubiegłego roku.

gospodarka 14:00 27-08-20204 5

W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest obecnie 1596 osób. Prawie 60 proc. bezrobotnych stanowią kobiety. W ewidencji dużo jest młodych osób. Najliczniej reprezentowana jest grupa wiekowa od 25 do 34 lat. Aż 77 proc. osób pozostających bez pracy nie ma prawa do zasiłku.

Od marca w rejestrach urzędu przybyło 333 bezrobotnych.

– Kwietniowe zamrożenie gospodarki w reakcji na pandemię skutkowało natychmiastowym wzrostem bezrobocia oraz zmniejszeniem ilości ofert pracy napływających do urzędu pracy. Wiosenny wzrost bezrobocia to odwrócenie dotychczasowego trendu wyznaczanego ożywieniem rynku przez zatrudnienie sezonowe – mówi Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Powagę sytuacji widać, gdy porównamy bieżący rok do analogicznego okresu z 2019 r. Dla przykładu, w czerwcu ub.r. w urzędzie zarejestrowanych było 1134 bezrobotnych, a w tym roku 1562, w maju 2019 r. – 1217, a w maju 2020 r. – 1563.

– Stopa bezrobocia w czerwcu 2020 r. wyniosła 4,3 proc., a w roku ubiegłym w czerwcu kształtowała się na poziomie 3,3 proc., obserwujemy więc wzrost o 1 punkt procentowy – informuje Eugeniusz Wiśniewski.

W smutnych statystykach tylko jeden wskaźnik napawa nadzieją. Liczba osób wykreślonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy kształtuje się na podobnym poziomie co w ubiegłym roku.

– Niewątpliwie wpływ na niwelowanie wzrostu bezrobocia na lokalnym rynku pracy ma rządowe wsparcie tarczy antykryzysowej oraz wszelkie działania aktywizacyjne, w tym staże, szkolenia i udzielone jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – zaznacza dyrektor wrzesińskiego urzędu pracy.

W tej chwili PUP dysponuje 138 ofertami pracy. Poszukiwani są m.in.: sprzedawcy, magazynierzy, robotnicy budowlani, stolarze, brukarze oraz kosmetyczki i sprzątaczki.

JOG

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

14:00 27-08-2020