Września po 81 latach od wybuchu wojny. Wtedy swastyki i hajlowanie, dziś kwiaty i pokłony

Fatalna pogoda nie przeszkodziła wrześnianom w uczczeniu kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

kultura 20:00 01-09-20202 5

Uroczystość z okazji 1 września odbyła się na cmentarzu parafialnym, przy zbiorowej mogile mieszkańców ziemi wrzesińskiej pomordowanych w latach 1939-44.

Września, po Westerplatte, była jednym z kolejnych miejsc gdzie Niemcy przeprowadzili atak. W pierwszych dnia września zbombardowano nasz dworzec i cukrownię, a 10 września wojska niemieckie wkroczyły do miasta. Jak wyglądały uroczystości z tej okazji  przypomniał dzisiaj Ratusz na swoim Facebooku (więcej zdjęć w galerii):

Okres wojenny wspominał prowadzący dzisiejszą uroczystość Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni.

- To był straszny czas dla naszego narodu. Cierpienie, zniszczenia, śmierć... Nasi rodacy ginęli w walkach, egzekucjach, obozach koncentracyjnych i na przymusowych robotach. W tej mogile, pod którą się spotykamy pochowane są m.in. ofiary rozstrzelania na Dębinie - mówił dyrektor.

Na koniec, po złożeniu kwiatów przez przybyłe delegacje, S. Mazurkiewicz podziękował weteranom, zarówno tym z czasów wojennych, jak i z czasów "Solidarności", którzy wspominani byli wczoraj, podczas rocznicy Porozumień Sierpniowych.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

20:00 01-09-2020