Wrzesiński garnizon bardzo dobrze oceniony przez przełożonych

W piątek 2 lutego, w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni odbyła się odprawa roczna policjantów z udziałem zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Rafała Pawłowskiego.

na sygnale 14:20 02-02-2018 7

Podczas spotkania podsumowano i omówiono wyniki jednostki za rok ubiegły. Z przedstawionych statystyk można się było m.in. dowiedzieć, że „drogówka” w ubiegłym roku nałożyła na kierowców 7465 mandatów karnych (w 2016 było ich 6797). W roku 2017 policjanci skontrolowali stan trzeźwości blisko 26 tysięcy kierujących i udzielili 747 pouczeń. Odnotowano 55 wypadków i 833 kolizje. W wyniku zdarzeń drogowych śmierć poniosło 7 osób, a 65 zostało rannych. Warto podkreślić, że procentowy udział policjantów drogówki w ogólnopolskich działaniach kontrolno-prewencyjnych na rzeczy poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest dużo wyższy od oczekiwań komendy wojewódzkiej.

Jeśli chodzi o policjantów z prewencji to w roku 2017 nałożyli na mieszkańców 2734 mandatów (w 2016 było ich 2607). Na uwagę zasługuje fakt, że policjanci bardzo szybko reagują na zdarzenia pilne. Osiągnięty współczynnik w tym temacie wynosi 8,27, a wartość oczekiwana to 11,44. Na spotkaniu podkreślano, że to zasługa bardzo dobrej pracy dyżurnych.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji był zadowolony z pracy wrzesińskiego garnizonu. Rafał Pawłowski przedstawił też kierunki działań na rok bieżący. Pokreślił, że jednym z głównych priorytetów jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wzmocnienie roli dzielnicowego w środowisku lokalnym.

Z kolei Mariusz Łozowiecki, Komendant Powiatowy Policji we Wrześni poinformował zebranych, że lada dzień na emeryturę przejdzie Mariusz Łuczak, naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP we Wrześni oraz Paweł Marciniak, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP we Wrześni.

Więcej o piątkowej odprawie napiszemy w piątkowym wydaniu „Wiadomości Wrzesińskich”.  

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

14:20 02-02-2018 7