Wrzesińscy strażnicy miejscy nie korzystają jeszcze z nowych uprawnień

Od 4 września strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Mogą już nie tylko upominać obywateli, ale także karać.

aktualności 11:25 22-09-20203 2

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń uprawnia teraz strażników miejskich do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Na podstawie nowych przepisów strażnik miejski może nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci.

Taka sama kara może spotkać osobę, która nie podała prawdziwych informacji w deklaracji, by płacić mniej za wywóz odpadów. Kara może dotknąć także te osoby, które zadeklarowały, że założą kompostownik, a tego nie zrobiły lub z niego nie korzystają.

Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych uważają, że wprowadzone zmiany dotkną głównie właścicieli domów jednorodzinnych, w których łatwo jest zweryfikować, czy odpady są segregowane, czy nie. – Bo jak sprawdzić to w przypadku osób, które mieszkają w blokach, a śmieci wyrzucają do wspólnych pojemników? – pyta Maria Kozłowska z osiedla Tysiąclecia we Wrześni.

Zapytaliśmy o to wrzesińską strażniczkę miejską Annę Hedrych-Stansławską.

– Przepisy te weszły w życie niespełna dwa tygodnie temu. Na chwilę obecną informujemy tylko mieszkańców o ich treści i środkach karnych, które strażnicy miejscy mogą stosować w przypadku ujawnienia tych wykroczeń. Kontrole w tym zakresie realizowane będą podczas codziennych służb patrolowych – informuje Anna Hedrych-Stanisławska.

DOT

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

11:25 22-09-2020