Wrzesińscy radni podzieleni w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców

Większość Rady Miejskiej we Wrześni na dzisiejszej (11 września) nadzwyczajnej sesji nie zgodziła się na zwolnienia z podatków dla przedsiębiorców poszkodowanych w pandemii. – Potrzebujemy tych środków, bo Gmina także jest jak przedsiębiorstwo – wyjaśniał burmistrz.

samorząd 15:25 11-09-202015 6

Poranna sesja zaczęła się od zgody na wybory nowego sołtysa w Bardzie. Przypomnijmy, że dotychczasowa sołtys tej wsi Marlena Piszczatowska zrezygnowała z powodu konfliktów z częścią mieszkańców.

Radni przyjęli też sporo zmian do budżetu. Większość dotyczyła wrzesińskich wsi i ich funduszów sołeckich. O zmiany zawnioskowali sami mieszkańcy. Poza tym trzeba było ulokować w budżecie środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Trafiły one na budowę obwodnicy. W sumie wartość tej inwestycji sięgnęła już 112 mln zł.

Ostatnim punktem sesji było głosowanie nad uchwałą wniesioną przez Projekt Września. Opozycyjny klub zawnioskował o zwolnienie z podatku od nieruchomości dla lokalnych przedsiębiorców poszkodowanych w pandemii koronawirusa.

– Jak wszyscy wiemy tzw. lockdown wprowadzony przez rząd w marcu, kwietniu i maju uniemożliwił wielu przedsiębiorstwom normalne funkcjonowanie. W szczególności dotyczy to branży turystycznej, hotelarskiej, fryzjerskiej, sportowej czy kosmetycznej. Uważamy, że przyjęcie uchwały zwalniającej te podmioty podmioty z podatków jest jak najbardziej zasadne – przekonywał Damian Staniszewski, szef Projektu Września.

– Apeluję o nie przyjmowanie tej uchwały – odparł od razu burmistrz Tomasz Kałużny. – Gmina również w pewien specyficzny sposób jest przedsiębiorstwem, zajmującym się m.in. czystością i oświetleniem ulic, działaniem szkół, przedszkoli czy Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina zatrudnia także setki osób i również została dotknięta przez pandemię. Większość wspomnianych zadań finansowana jest właśnie z podatków, których potrzebujemy. Nasze wydatki nie maleją, a pewnych obszarach nawet rosną – wyjaśniał burmistrz, prezentując jeszcze mapę wielkopolskich samorządów, które podjęły podobne uchwały.

– W całej Wielkopolsce zdecydowało się na to tylko siedem miast wielkości Wrześni, jednak przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać tam ze zwolnienia z podatku, muszą udowodnić, że ponieśli starty i wykazać pomoc, jaką uzyskali w ramach „tarcz antykryzysowych”. Uchwały, która w tak prosty sposób zwalnia przedsiębiorców z podatków, jak proponuje to Projekt Września, nie podjęło żadne z wielkopolskich miast wielkości Wrześni – zauważył T. Kałużny.

Burmistrz wskazywał jeszcze na skalę pomocy jaką wrzesińscy przedsiębiorcy uzyskali już w ramach rządowych „tarcz”.

– W sumie przedsiębiorcy powiatu wrzesińskiego w ramach rządowych instrumentów uzyskali już ponad 200 mln zł. W tym jedna z lokalnych firm prowadząca hotel i restaurację uzyskała ponad 621 tys. zł wsparcia, podczas gdy miesięczny podatek od nieruchomości w przypadku tej firmy wynosi 8 tys. zł. Kwartalnie jest to 24 tys. zł, a rocznie 97 tys. zł, czyli wciąż znacznie mniej niż pomoc rządowa udzielona m.in. na opłacanie lokalnych podatków. Inna lokalna firma, która nie tylko nie ucierpiała w pandemii, ale – jak sama informowała – jeszcze zwiększyła produkcję, zgodnie z uchwałą Projektu Września zostałaby zwolniona z podatku na kwotę 160 tys. zł. O tyle mielibyśmy mniej środków w budżecie tylko od jednej firmy. Trudno dokładnie powiedzieć, ile w sumie byśmy stracili z powodu uchwały Projektu Września, ale na pewno byłaby to kwota kilku milionów złotych – wyliczał burmistrz.

Argumenty włodarza trafiły do przekonania większości radnych. Za odrzuceniem uchwały zagłosowało 15 członków rady, jej przyjęcia chciało 5 radnych (przy jednym nieobecnym).

Ankieta

Czy Gmina powinna zwolnić przedsiębiorców z podatku od nieruchomości?

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

15:25 11-09-2020