Wóz bojowy dla OSP Zieliniec i brakujący pojemnik w Krzywej Górze

24 lutego obradowała Rada Gminy w Kołaczkowie. Radni zdecydowali się m.in.: dofinansować zakup samochodu dla OSP Zieliniec.

samorząd 15:40 25-02-20200 4

Zakup auta dla strażaków będzie możliwy dzięki przesunięciom w budżecie na kwotę 45 tys. zł. W innej uchwale rada wskazała także miejsca gdzie będą lokalizowane pojemniki na używaną odzież stawiane przez PCK. Okazało się, że kosza nie będzie już w Krzywej Górze.

– Podejmę działania z firmą, która obsługuje wywóz pojemników i wykonuje zadania dla PCK, chciałbym jeżeli uda mi się uzyskać pozytywne stanowisko tej firmy, to żeby gmina pozwoliła, aby ten pojemnik u nas pozostał – mówił radny Jerzy Woś (komitet własny).

W punkcie wolne głosy i wnioski odezwali się zaproszeni goście.

– Chcę wnieść interpelację do referatu dróg powiatowych w sprawie modernizacji drogi powiatowej Krzywa Góra–Lipie. Droga niestety wróciła do stanu pierwotnego, są tam wielkie dziury, wyrwy i kałuże – wnioskował Mariusz Kozielski, sołtys Krzywej Góry.

– Gminny Ośrodek Kultury niedawno uzyskał grant Narodowego Centrum Kultury i będzie realizował program Dom Kultury+. Mam prośbę do obecnych, jeśli znacie osoby, które mają talenty, umiejętności i mogłoby się tym pochwalić, dajecie znać. Dla tych osób można zdobyć pieniądze. Program jest ciekawy, bardzo kulturotwórczy, może przyniesie kilka fajnych inicjatyw i na to liczymy– powiedział Mariusz Gomulski, dyrektor GOK-u.

O innych tematach podejmowanych na sesji, będziemy informowali na bieżąco. 

Thumb ww biernat

Filip Biernat

15:40 25-02-2020