Wojska Obrony Terytorialnej rekrutują ochotników z powiatu wrzesińskiego

Cały czas trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. 6 października odbędą się kolejne wcielenia.

aktualności 12:50 28-09-2018 67

7 września informowaliśmy o trwającym naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Formowana jest 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej i mile widziani są ochotnicy także z powiatu wrzesińskiego. Odezwali się zainteresowani z pytaniami, gdzie to można uczynić i gdzie odbywa się służba.

– Mieszkańcy Wrześni podlegają pod WKU Konin i to w Koninie poddawani są wstępnym procesom rekrutacyjnym. Obecnie szkolą się jednak w najbliżej utworzonym dotychczas batalionie lekkiej piechoty 124. blp w Śremie – odpowiada Anna Szymaniak, rzeczniczka prasowa 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W najbliższej perspektywie w 2019 r. w Poznaniu planowane jest uruchomienie kolejnego batalionu. Żołnierze z rejonu Wrześni będą ćwiczyć w ramach różnych „obiektów szkoleniowych”. Dowództwo nie wyklucza także szkolenia terenowego w obszarze rejonu zamieszkania, we Wrześni. Tymczasem żołnierze szkolą się w garnizonach Śrem i Leszno, natomiast szkolenia poligonowe odbywają w Wyciążkowie niedaleko Leszna.

W 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej szkoli się już 260 ochotników. Na koncie brygady są już dwie przysięgi – w Lesznie i Śremie. 6 października odbędą się kolejne wcielenia. Pierwszy etap rekrutacji planowany jest do końca roku. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy.

Ochotnicy przechodzą 16-dniowe szkolenie podstawowe i 8-dniowe wyrównawcze. To tylko preludium i przepustka do dalszego szkolenia. Po ich zakończeniu żołnierze WOT rozpoczynają trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych najczęściej w systemie weekendowym, czyli w czasie wolnym od pracy.

Dodatkowo raz w roku każdy żołnierz OT będzie brał udział w poligonowych szkoleniach zintegrowanych. W ciągu trzech lat żołnierze OT będą szkolić się minimum 124 dni po 12 godzin dziennie, a dotyczy to tylko tak zwanych funkcji prostych. Natomiast kształcenie specjalistów realizowane będzie w większym wymiarze czasowym.

27 września po raz pierwszy obchodzono święto Wojsk Obrony Terytorialnej, ustanowione w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego (27 września 1939 r. – powstanie Służby Zwycięstwu Polsce).

– Cała symbolika WOT nawiązuje do symboliki Armii Krajowej oraz oddziałów tzw. drugiej konspiracji. Patronami dotychczas utworzonych brygad są przede wszystkim bohaterowie antyniemieckiego i antykomunistycznego ruchu oporu – wyjaśnia Anna Szymaniak.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:50 28-09-2018 67