Wojewoda chce dwóch całodobowych aptek w powiecie. Starostwo idzie do sądu

Wojewoda wielkopolski żąda, aby powiat wyznaczył dodatkową aptekę poza Wrześnią, która dyżurowałaby w nocy, weekendy i święta. Starostwo odwoła się do sądu.

samorząd 14:03 22-08-20192 27

Na poczatku sierpnia Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019.

Zgodnie z prawem farmaceutycznym rada powiatu ustala godziny funkcjonowania aptek i ich dyżury. Od kilku lat jedyną dyżurującą w powiecie była (jest nadal) apteka przy ul. Chrobrego we Wrześni. Organ nadzorczy, czyli wojewoda nie miał w tym względzie uwag.

Odmieniło mu się w tym roku. Dwukrotnie uchylił już uchwały rady powiatu. Jego zdaniem, jedna apteka dyżurująca nie zabezpiecza potrzeb pacjentów na terenie powiatu wrzesińskiego. Samorząd powinien wyznaczyć jedną dyżurującą poza Wrześnią np. w Kołaczkowie czy Pyzdrach.

Jednocześnie wojewoda nie wskazuje, kto zgłasza taką potrzebę. Powołuje się jedynie na zapis artykuł 94 ust. 1 prawa farmaceutycznego: rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy.

Starostwo Powiatowe we Wrześni dwukrotnie konsultowało się w tej sprawie z aptekarzami z terenu powiatu i żaden nie jest zainteresowany takim dyżurem, bo to po prostu nieopłacalne.

– W prawie farmaceutycznym nie ma mowy o żadnym nadzorze wojewody w tej materii. Jeśli państwo przeprowadzili konsultacje, to o co chodzi w tej sprawie? – dziwił się Marek Biernacki, aptekarz z Nekli podczas sesji rady powiatu.

13 radnych było za skierowaniem sprawy do sądu, 4 radnych z PiS-u było przeciw. – Wojewoda jest niekonsekwentny. Na terenie województwa w innych powiatach są identyczne rozwiązania, ale nie zostały zaskarżone. Są powiaty gdzie są rozpisane dyżury aptek, ale żadna z nich nie działa, są także powiaty, gdzie w ogóle nie ma uchwały – mówił starosta Dionizy Jaśniewicz (SP).

Filip Biernat

Thumb ww biernat

Filip Biernat

14:03 22-08-2019