Wielki sukces młodej krzywogórzanki. Otrzymała stypendium ministra edukacji narodowej!

Wiktoria Walkowiak, mieszkanka Krzywej Góry i uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego otrzymała stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia odbyła się 7 marca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

oświata 12:45 14-03-2018 10
Wiktoria Walkowiak w środku z przyznanym stypendium

Pani Wiktoria znalazła się wśród 86 stypendystów z całego kraju  (w tym 3 z Wielkopolski). Stypendium otrzymała z rąk ministra Anny Zalewskiej.

Wiktoria Walkowiak

Nagrodą są wyróżniani laureaci olimpiad o zasięgu ogólnopolskim. Wiktoria Walkowiak zwyciężyła w 2017 roku w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Innowacyjności. Gratulujemy!

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:45 14-03-2018 10