W gminie Pyzdry śmieci zdrożeją o złotówkę

Podczas sesji budżetowej radni przegłosowali uchwałę w sprawie zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

aktualności 18:23 11-01-20215 0

Podobnie jak w sąsiednich gminach, podwyżka podyktowana jest wzrostem kosztów jakie ponosi samorząd z zagospodarowaniem odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. 

W głosowaniu 10 radnych było za przyjęciem uchwały, 5 wstrzymało się od głosu. Od 1 lutego opłata za odpady segregowane będzie wynosić 21 zł od osoby. Dotychczas było to 20 zł. Ci, którzy nie będą segregować śmieci zapłacą 42 zł miesięcznie od osoby. Radni zmniejszyli z 2 do 1 zł tzw. ulgę dla tych, którzy zdecydowali się kompostować bioodpady na działce. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej zapłaci teraz 20 zł (wcześniej 18 zł). Przypominamy, że z ulgi tej nie mogą korzystać mieszkańcy domów wielorodzinnych. Zmiana wysokości stawki nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

18:23 11-01-2021