Uwaga! Woda w części Wrześni została skażona i absolutnie nie nadaje się do picia. Sanepid zaleca korzystanie z wody butelkowanej

Z uzyskanych informacji wynika, że całkowity zakaz spożywania wody obowiązuje mieszkańców ulic: Kościuszki, Koszarowej i Sikorskiego. To tam doszło do największego skażenia bakteriologicznego. Z nieoficjalnego źródła wiemy, że chodzi o bakterię E.coli (NA DOLE ARTYKUŁU OFICJALNY KOMUNIKAT WRZESIŃSKIEGO SANEPIDU).

aktualności 10:48 24-02-2017 102

Przyczyną jest prawdopodobnie awaria sieci. Zakaz obowiązuje przynajmniej przez cały weekend.

Ostrożność zalecana jest także przy kąpieli, zwłaszcza dzieci. Wody nie można spożywać ani nawet myć nią naczyń, owoców czy warzyw. Można używać jej do celów sanitarnych (tj. WC).

GODZ. 11.50: Z informacji uzyskanych od prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Jarosława Ochotnego wynika, że w najbliższym czasie na ulicach objętych skażeniem pojawią się beczkowozy z czystą wodą. Będzie także rozdawana woda butelkowana.

GODZ. 12.05: Na ulicy Kościuszki (przy kwiaciarni) powstał już pierwszy punkt wydawania wody butelkowej dla mieszkańców rejonu ul. Kościuszki i Sikorskiego.

GODZ. 12.10: Docierają do nas informacje od mieszkańców osiedla przy ul. Kościuszki o tym, że już od kilku dni (na pewno od soboty 18 lutego) z kranów leciała tam brudna woda o nieprzyjemnym zapachu. Twierdzą, że zgłaszali to do sanepidu, a w poniedziałek pracownicy wodociągów dokonywali czyszczenia sieci ("płukania" hydrantów).

GODZ. 12.15: W okolicznych dyskontach i marketach ludzie masowo wykupują wodę. 

Zdjęcie zrobione w Biedronce przy ul. Opieszyn   Fot. Czytelnik
Zakupy w Kauflandzie Fot. Filip Biernat

GODZ. 12.50Ewelina Suska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu twierdzi, że wszelkich informacji na temat skażenia udziela wyłącznie wrzesiński sanepid. WSSE w Poznaniu zna tylko treść oficjalnego komunikatu.

Niestety, mimo wielu prób nie udaje się nam skontaktować z pracownikami wrzesińskiego sanepidu oraz PWiK. Telefony tych instytucji albo są zajęte, albo milczą. 

GODZ. 13.00: W związku z wystąpieniem zagrożenia związanego z wykryciem zanieczyszczenia w wodzie pitnej w okolicach ulicy Kościuszki we Wrześni do godz. 13:30 zostanie ogłoszony oficjalny komunikat dotyczący aktualnej sytuacji. Zostanie on zamieszczony na stronach internetowych instytucji publicznych oraz przekazany do lokalnych mediów - informuje Joanna Musiałkiewicz ze Starostwa Powiatowego we Wrześni.

GODZ. 13.10: Pojawiły się dwa kolejne punkty, w których wydawana jest woda pitna. Jeden z nich znajduje się przy bloku nr 53 na os. Kościuszki, drugi w okolicach kościoła pw. św. Ducha.

Beczkowóz na ul. Kościuszki   Fot. TOM
Wodę nalewali strażnicy miejscy   Fot. TOM
Pracownicy PWiK cały czas wykonują czynności   Fot. TOM

GODZ. 13.25: Do Wrześni dociera dodatkowy transport wody.

Fot. Tomasz Małecki

GODZ. 13.35: Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w wodzie stwierdzono obecność bakterii E.coli, a przyczyną skażenia było rozszczelnienie sieci.

GODZ. 13.40: Komunikat Gminnego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie wspólne posiedzenie Gminnego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie zebranych informacji oraz dokonanej analizy stwierdzono:

1. Przyczyna skażenia wody została usunięta.

2. Obszar skażenia ma charakter lokalny i obejmuje rejon ulic: gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni.

3. Uruchomione działania powodują systematyczne zmniejszanie poziomu skażenia.

4. Podjęte procedury sanitarne wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Podejmowane czynności mają charakter prewencyjno-zapobiegawczy.

5. Pobrane próbki wody zostały przekazane do badania, którego wyniki będą znane w najbliższy poniedziałek. Czas badania, zgodnie z procedurą to minimum 48 godzin. Po tym czasie można uzyskać wiarygodną informację na temat jakości wody.

6. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie wykorzystania wody w wyżej wskazanym zakresie w rejonie objętym zagrożeniem, tj. obszar ulic gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni.

7. Jednostki straży pożarnej zapewnią dostawę wody zdatnej do spożycia dla celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.

8. Informacja o miejscach dystrybucji będzie na bieżąco podawana w dostępnych środkach masowego przekazu.

9. Informacje o wszelkich zmianach dotyczących bieżącej sytuacji będą pojawiać się na stronach internetowych instytucji publicznych (między innymi Starostwa Powiatowego, Gminy Września, Straż Pożarna, Policja, Sanepid, PWiK), przekazane do lokalnych mediów oraz poprzez sms-owy powiatowy system ostrzegania i alarmowania BLISKO SI SMS.

10. Zachęcamy do zalogowania się do systemu BLISKO SI SMS, informacje o procedurze zalogowania się do tego systemu można znaleźć na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego w zakładce Bezpłatny System Informacji SI SMS.

GODZ. 21.00: Dowiedzieliśmy się, że do skażenia doszło na terenie oczyszczalni ścieków. W poniedziałek mają być znane wyniki ostatnich badań.  Zakaz spożywania wody obowiązuje do odwołania. 

GODZ. 22.O5: Basen kryty przy ul. Kościuszki został dzisiaj zamknięty. To kiedy wznowi działalność uzależnione jest o poniedziałkowych wyników próbek wody. Otrzymujemy coraz więcej sygnałów o zachorowaniach mieszkańców ulic gdzie doszło do skażenia. 

SOBOTA GODZ. 10.50: Podajemy aktualne miejsca wydawania wody pitnej: ul. Kościuszki 2 (kolo kościoła) - beczkowóz stoi do godz. 22.00; ul. Kościuszki 72 (parking przy bloku) - punkt czynny całodobowo; ul. Warsztatowa - beczkowóz stoi do godz. 22.00; ul. Koszarowa (obok Kina Trojka) - beczkowóz stoi do godz. 22.00.

PONIEDZIAŁEK GODZ.10.00: W dalszym ciągu w rejonie objętym skażeniem, woda butelkowana będzie dostarczana do mieszkańców. Ponadto nadal przy kwiaciarni, na ulicy Kościuszki będzie podstawiona beczka z wodą. Drugi mobilny beczkowóz krążył będzie w rejonie ulic: Kościuszki, Koszarowej i Sikorskiego. PWiK kontynuuje płukanie, dezynfekowanie i ozonowanie wody.

____________________________________

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni z dnia 24.02.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego we Wrześni zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Września w obszarze ulic: gen. Sikorskiego, Kościuszki, Koszarowa 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe, stwierdzono skażenie wody w zakresie bakteriologicznym. Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli). Woda może być używana do celów sanitarnych (tj. WC). Zarządzający wodociągiem publicznym we Wrześni został zobowiązany do zapewnienia awaryjnego źródła zaopatrzenia w wodę oraz przywrócenia właściwej jakości zdrowotnej wody. Jakość wody z wodociągu publicznego we Wrześni jest monitorowana, obecnie trwają badania potwierdzające zmiany jakości wody. Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni

lek. med. Krzysztof Pałczyński

Thumb zrzut ekranu 2016 12 30 o 12.21.24

Dorota Tomaszewska

10:48 24-02-2017 102