Uroczyste otwarcie drogi w Tłoczyźnie z udziałem wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego

6 października odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej w Tłoczyźnie w gminie Pyzdry.

samorząd 19:22 06-10-20200 1

Otwarcie odbyło się z udziałem m.in. wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, burmistrza Przemysława Dębskiego, przewodniczącej Rady Miejskiej w Pyzdrach Justyny Sosnowskiej i sołtysa Jakuba Palaka. Poświęcenia drogi dokonał ks. proboszcz Ryszard Kopczyński.

Wykonawcą odcinka o długości 1 km i szerokości 4 m była firma EKO – BUD Elżbieta, Jacek Majdeccy z Lisewa. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 414 tys. zł. Dofinansowanie (210 tys. zł) pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (108 tys.zł).

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:22 06-10-2020