Uczniowskie „przekazanie warty”. Maturzyści z ZSTiO pożegnali szkołę

Maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zakończyli rok szkolny. Podczas uroczystości odbyło się uczniowskie „przekazanie warty”. Były też nagrody, podziękowania i szczypta humoru.

oświata 17:35 27-04-20180 1

Uroczystość odbyła się 27 marca w WOK-u. Rozpoczęła się od oficjalnej zmiany pocztu sztandarowego. Maturzyści przekazali młodszym kolegom sztandary i szarfy. Jak na szkołę mundurowych przystało wszystko odbyło się w wojskowym stylu. 

Maturzystów pożegnał dyrektor Damian Hoffmann. Po krótkiej przemowie przyszedł czas na gratulacje dla najlepszych. 

Nagrody i dyplomy wręczono uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. 

Swoje nagrody wręczyła także rada rodziców oraz współpracująca z ZSTiO Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. 

Dyplomy wręczono też rodzicom prymusów. 

Uroczystość zakończyła się programem artystycznym. Uczniowie przygotowali kilka skeczy będących humorystyczną interpretacją lektur. Szkolni wokaliści zaśpiewali też piosenki związane z ekranizacją literackiej klasyki. 

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

17:35 27-04-20180 1