Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bieganowie rozpoczynają naukę o godz. 9.00. Jak długo to jeszcze potrwa?

Szkoła Podstawowa w Bieganowie rozpoczyna naukę o godz. 9.00, a nie jak w innych szkołach powiatu o 8.00. Rodzice i nauczyciele są oburzeni.

oświata 09:58 23-10-2017 0

Wszystko przez dowozy szkolne. Gmina musi codziennie dowieźć z pobliskiego Zielińca do Bieganowa 44-osobową grupę uczniów. Rozkład jazdy autobusów szkolnych jest tak skonstruowany, że z oddalonego o  3 km Zielińca młodzież dociera na zajęcia dopiero o godz. 9.00. Jak informowaliśmy, Urząd Gminy w Kołaczkowie przymierzał się do zmiany rozkładu jazdy od 1 października, dzięki czemu Bieganowo miało rozpoczynać naukę o godz. 8.00. Ale do tego nie doszło.

- Zmiana w dowozach szkolnych obecnie dotyczyła uczniów z Grabowa Królewskiego, którzy chodzą do klas gimnazjalnych w Kołaczkowie. W dalszym ciągu pracujemy nad dowozami szkolnymi i przewidujemy kolejne zmiany - mówi nam Milena Świątek, kierownik referatu oświaty Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

- Z  punktu widzenia dydaktycznego jest to  sytuacja niekorzystna dla uczniów. Przesunięcie o godzinę powoduje, że wielu z nich nie może wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych: kursach języka angielskiego, zajęciach szkółki piłkarskiej. Często wymaga to dojazdu do Wrześni – mówi nam Małgorzata Pietrzak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieganowie.

Dyrektorka zwraca uwagę również na to, że problemy z dotarciem do szkół mają także nauczyciele, z których niektórzy uczą teraz w kilku szkołach naraz.

Oświata kołaczkowska działa obecnie w wielkiej sieci. Na przykład Szkoła Podstawowa w Bieganowie jest uzależniona od arkusza organizacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kołaczkowie, który właśnie jest aktualizowany.

 - Mamy projekty arkuszy przygotowane na godz. 8.00 i  8.30. Czekamy na decyzje organu prowadzącego - dodaje dyrektor Pietrzak.

Bałagan u progu nowego roku szkolnego jest ogromny. 17 października (pierwszy raz od roku) zbierze się komisja oświaty, podczas której mają być wyjaśnione kwestie sporne.

Tekst ukazał się 13 października br. na łamach "Wiadomości Wrzesińskich".

Thumb ww biernat

Filip Biernat

09:58 23-10-2017 0