Uczestnicy hufca pracy z Wrześni i gospodynie z Bieganowa „nakręcają się dla Patryka”

Uczestnicy Hufca Pracy we Wrześni przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywni Bieganowianie”, prowadzą akcję zbierania nakrętek dla Patryka – absolwenta Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie, który uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu.

społeczeństwo 13:46 09-02-20210 0

Akcja „Nakręcamy się dla Patryka” jest inicjatywą Kapituły Samorządności Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. W akcję zaangażowała się młodzież 15-42 Hufca Pracy we Wrześni wraz z opiekunem Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych oraz pośrednikiem pracy z wrzesińskiego Młodzieżowego Centrum Kariery.

Ich działania polegają m.in. na szerokim rozpropagowaniu akcji. Młodzież wieszała plakaty promujące akcję oraz roznosiła ulotki do zaprzyjaźnionych zakładów pracy. Uczestnicy promują akcję „Nakręcamy się dla Patryka” również w swoim miejscu zamieszkania.

Wszystkie osoby chcące pomóc, mogą dostarczać nakrętki do siedziby wrzesińskiego hufca działającego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 lub do świetlicy wiejskiej w Bieganowie. Fundusze pozyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną wpłacona na konto fundacji „Światło”.

Fot. Ohp.pl

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

13:46 09-02-2021