Uchwalono budżet gminy Pyzdry na 2020 r. Blisko 5 mln złotych na inwestycje

30 grudnia Rada Miejska w Pyzdrach uchwaliła budżet gminy na 2020 rok. Jego przyjęcie było najważniejszym punktem obrad.

samorząd 16:51 02-01-20201 10

W przyszłym roku dochody gminy zaplanowano na kwotę 33,08 mln zł, a wydatki na 34,55 mln zł. Deficyt budżetu w kwocie 1,47 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Na inwestycje w przyszłym roku przeznaczono kwotę 4,71 mln zł.

Najwięcej środków pochłonie budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi. Koszt przewidziano tutaj na  - 2,3 mln zł (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z planowanym umorzeniem do 25 proc.). Z kolei przebudowa nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w  Pyzdrach ma kosztować 950 tys. zł. Ponad 500 tys. zł wyniesie budowa drogi na Tłoczyznie (330 tys. zł stanowi dofinansowanie z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

16:51 02-01-2020