Tylko najlepsi zostaną podoficerami – „Sonda” Wojsk Obrony Terytorialnej

Skwierzyna – miasto, w którym stacjonuje 151 batalion lekkiej piechoty, stało się miejscem zmagań żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej o upragnione dwie belki. Trwa kurs podoficerski „Sonda”. Po raz pierwszy, za organizację części praktycznej dla swoich żołnierzy odpowiada wielkopolska brygada.

aktualności 13:00 30-06-20201 0

Kapralami zostaną tylko najlepsi. O stopień podoficerski walczą żołnierze terytorialnej służby wojskowej 12 WBOT. Nad ich wyszkoleniem czuwają instruktorzy oraz Starsi Podoficerowie Dowództwa wielkopolskiej brygady. Właśnie zakończyła się część praktyczna. Podczas zajęć, instruktorzy skupiają się na podnoszeniu wśród żołnierzy umiejętności dowódczych, kładą akcent na naukę przywództwa wojskowego a także metodykę. Są to niezbędne elementy potrzebne do uformowania dowódcy.

„SONDA” NIE DLA KAŻDEGO

Na kurs w Szkole Podoficerskiej „Sonda” przyjęto 27 kandydatów z 12 WBOT. Szkolenie rozpoczęło się nauką e-learningową, które było preludium do dalszej części zmagań o stopień kaprala. Część praktyczna w Skwierzynie, rozpoczęła się 6. czerwca. Od tego momentu, ubyło już 5 żołnierzy. – Nie można zakładać, że wszyscy kandydaci otrzymają promocję podoficerską. Na taki stopień trzeba naprawdę zasłużyć. Ci ludzie mają zostać w przyszłości dowódcami drużyn i sekcji a to oznacza, że będą odpowiadać za swoich żołnierzy i stawiać im zadania. Muszą nauczyć się przywództwa. – tłumaczy st.chor. sztab. Jacek Kaźmierczak, Starszy Podoficer Dowództwa 12 WBOT.

PRACA W TERENIE

Najbardziej wymagającym elementem w wyszkoleniu podoficera jest taktyka. Tym razem na zadania trzeba spojrzeć z perspektywy instruktora – dowódcy. Ponadto, przyszli podoficerowie uczą się pracy na mapie, interpretacji rozkazu bojowego oraz sporządzania planów pracy. Większość czasu kursanci spędzili w terenie, jednak gdy wracali do koszar – uczyli się m.in. musztry i metodyki. 

– Początkowo myślałam, że droga do kaprala będzie nieco łatwiejsza. Okazało się, że przełożeni są bardzo wymagający, ale dzięki nim wiele się uczymy. Gdy piszemy sprawdzian, skala jest dwustopniowa: albo otrzymasz ocenę niedostateczną albo bardzo dobrą. Cieszę się, że tu jestem. Chcę dać z siebie wszystko – mówi szer. Magdalena Gieszczyńska, słuchaczka kursu. 

– Długo czekałem na swój moment i w końcu udało się! Zakwalifikowałem się na kurs podoficerski. Chciałbym poszerzać swoją wiedzę wojskową i spełniać się jako dowódca drużyny – dodaje szer. Karol Wozikowski.

OSTATECZNA WERYFIKACJA

Aby zostać podoficerem, nie wystarczy samo ukończenie kursu "Sonda". Każdy, kto wytrwa do końca, musi zdać egzamin końcowy. Poziom wiedzy i umiejętności dowódcze sprawdzać będą instruktorzy 12 WBOT, którzy poddają terytorialsów ocenie każdego dnia oraz instruktorzy ze Szkoły Podoficerskiej SONDA. Zwieńczeniem kursu będzie uroczysta promocja i otrzymanie upragnionych dwóch belek.

ppor. Anna Jasińska

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Thumb ww biernat

Filip Biernat

13:00 30-06-2020