Trzeci etap obwodnicy – droga przez pola i rondo w Sokołowie

Ratusz przygotowuje się do budowy trzeciego etapu obwodnicy Wrześni. Został rozpisany przetarg. Wczoraj (19 listopada) otwarto oferty przetargowe.

aktualności 13:38 20-11-20190 35

Trzeci etap obejmuje dwa odcinki:

Odcinek od węzła Gutowa Małego do ronda na drodze krajowej nr 15 w Sokołowie

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Koła i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Sieradza – 15 mln 521 tys. zł

Trans-Bruk Marek Begier – 17 mln zł 329 tys. zł

BD Kasprzak – 15 mln 937 tys. zł

TRAKCJA PRKiL S.A – 17 mln 976 tys. zł.

Strabag–18 mln 585 tys.zł

Gmina Września zamierza przeznaczyć na ten cel – 17 mln zł.

Września otrzymała dofinansowanie na budowę obwodnicy z Funduszu Dróg Samorządowych

Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 15 wraz wylotami w Sokołowie

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Koła i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Sieradza – 7 mln 46 tys. zł

Trans-Bruk Marek Begier – 8 mln 192 tys. zł

BD Kasprzak – 8 mln 843 tys. zł

TRAKCJA PRKiL S.A – 8 mln 863 tys. zł

Strabag – 8 mln 553 tys. zł

Gmina Września zamierza przeznaczyć na ten cel – 8 mln zł.

Blisko 95 mln złotych na inwestycje w projekcie budżetu Wrześni na 2020 rok 

Trwa budowa drugie etapu obwodnicy (patrz zdjęcia). Budowa całości ma zakończyć się w grudniu 2020 roku. Szacunkowe koszty wzrosły już 75 do 90 mln zł. 

Thumb ww biernat

Filip Biernat

13:38 20-11-2019