Trwa nabór do nagrody dla najzdolniejszych uczniów gminy Kołaczkowo

Do 20 lipca można zgłaszać kandydatów do nagród dla uzdolnionych uczniów, którą organizuje OSP Kołaczkowo i wójt Teresa Waszak.

aktualności 08:10 11-07-20200 1

Nagrody przyznawane są najlepszym uczniom oraz uzdolnionym uczniom publicznych i niepublicznych szkół z terenu gminy Kołaczkowo. Przedsięwzięcie finansowane jest dochodów loterii fantowej organizowanej co roku na dożynkach gminnych.

Nagrodę może otrzymać uczeń który jest:

1. Laureatem olimpiady lub konkursu na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim (I,II,III miejsce lub wyróżnienie w przypadku uczniów niepełnosprawnych).

2. Zwycięzcą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, powiatowym (I,II, III miejsce lub wyróżnienie za wynik w przypadku uczniów niepełnosprawnych).

3. Osiągnął średnią 4,75 (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych)

4. Wyniki w sportach drużynowych brane są pod uwagę i zaliczane jako osiągnięcia danego szczebla.

5. Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

Wnioski wraz z uzasadnieniem i udokumentowanymi sukcesami mogą składać dyrektorzy szkół, rodzice ucznia lub nawet sam uczeń.

Złożone kandydatury wyłoni komisja powołana przez wójta i zarząd OSP Kołaczkowo, która będzie składała się z osób działających społecznie na terenie gminy Kołaczkowo.

Wniosek składa się w Biurze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowie przy ul. Plac Reymonta 3 lub do prezesa OSP Kołaczkowa Michała Stefańskiego, ul. Szkolna 14 62-306 Kołaczkowo.

Termin składania wniosków mija 20 lipca bieżącego roku.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

08:10 11-07-2020