Echo Pyzdr podsumowało kolejny rok działalności

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” spotkało się na dorocznym walnym zebraniu swoich członków. Uczestniczyło w nim 13 osób. Podsumowano działalność i finanse organizacji.

społeczeństwo 16:46 22-06-20203 0

W 2019 r. działania te wypełniły wydarzenia realizowane głównie pośród Polonii naddniestrzańskiej oraz regionalnie - na rzecz Puszczy Pyzdrskiej. Wręczono także trzy stypendia z Programu „Mecenat”, w tym dwa w gminie Blizanów i jedno w Naddniestrzu. 

W planach na ten rok jest m.in. dokończenie produkcji filmowej „Rezurekcja” oraz wyjazd do Naddniestrza celem wręczenia stypendiów absolwentom szkoły w Słobodzie Raszków oraz projekcja ukończonego filmu . 

- W przypadku niemożności wyjazdu z powodu pandemii zarówno stypendia jak film zostaną przesłane na ręce nowo powstałego stowarzyszenia „Słoboda Raszków Towarzystwo Polskiej Kultury Mała Ojczyzna”- mówi Wiesława Kowalska. 

Echo Pyzdr weźmie też udział w projekcie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”, która otrzymała dofinansowanie na malowanie przystanków autobusowych we wzory Puszczy oraz na wytyczenie ścieżek rowerowych.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

16:46 22-06-2020