Tłusty czwartek był obfity w wydarzenia. Rada powiatu powołała Szkołę Podstawową dla Dorosłych

Rada Powiatu Wrzesińskiego powołała do życia Szkołę Podstawową dla Dorosłych. Młodzież mająca problem z nauką, będzie miała gdzie kontynuować edukację.

samorząd 12:17 09-02-2018 12

8 lutego odbyła się XL sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego. Najważniejszą decyzją było podjęcie uchwały o utworzeniu Szkoły Podstawowej dla Dorosłych.

Lokowanie produktów radnego Przemysława Kuczory 

- Reforma oświaty spowodowała, że dotychczasowe Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do zawodu przestaję funkcjonować. W to miejsce zasadne było otwarcie nowej placówki, czyli Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Do tej szkoły będą trafiały osoby, które maja ukończony 16. rok życia od rozpoczęcia nauki lub 15. rok życia jeśli związani są umową z Ochotniczym Hufcem Pracy - wyjaśniał radnym Stefan Tomczak, naczelnik wydziału oświaty w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Wicestarosta Waldemar Grzegorek

Rada Powiatu Wrzesińskiego przegłosowała pierwsze zmiany w budżecie powiatu 2018. Dokonano pewnych przesunięć na  inwestycje.

Od lewej prezydium rady: Krzysztof Strużyński i Grzegorz Kaźmierczak

Wcześniej, 7  lutego, proponowanym zmianom przyjrzała się Komisja Budżetu i Finansów, której pracami kieruje radny Józef Szafarek (Samorządny Powiat).

Józef Szafarek, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Zarząd powiatu zaproponował przesunięcie części pieniędzy z puli wolnych środków na m.in. na  dwa ciekawe zadania.

Ze 120 do 218  tys. zł zwiększono wydatki na budowę szatni na  stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Po urealnieniu kosztorysu okazało się, że inwestycja będzie droższa niż zakładano. Powiat ubiega się o dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł w ramach programu „Szatnia na medal”. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Od lewej: radni Janusz Balcerzak, główna księgowa Anna Trubacz i radna Maria Taciak. Nic nie przejdzie przez budżet od tak

Parafia pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nekli wystąpiła o dofinansowanie remontu kościoła. To jeden z  najbardziej charakterystycznych zabytków powiatu wrzesińskiego, z początku XX wieku. Ksiądz proboszcz wnioskował o  30  tys. zł, a ma otrzymać od powiatu 10  tys. zł. Koszt remontu wyliczono na  52  tys. zł. Trwa „montaż finansowy” planowanych prac remontowych.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:17 09-02-2018 12