Terytorialsi ćwiczyli na wysokościach i prowadzili działania poszukiwawczo-ratownicze

Żołnierze obrony terytorialnej miniony weekend poświęcili na ćwiczenia. Wojsko trenowało na wysokościach oraz prowadziło działania poszukiwawczo-ratownicze.

aktualności 12:41 09-09-20193 11

Blisko 80 żołnierzy 125. batalionu lekkiej piechoty z Leszna wzięło udział w szkoleniu wysokościowym z wykorzystaniem rozmaitych technik linowych.

Natomiast 124. batalion ze Śremu ćwiczył w Kaliszu. Dowódcy postanowili kontynuować cykl ćwiczeń poszukiwawczo- ratowniczych i działań związanych z klęskami żywiołowymi.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:41 09-09-2019