TAK dla sterylizacji! Wyraź swoje poparcie i podpisz petycję

W redakcji „Wiadomości Wrzesińskich” można podpisać petycję do władz gminy o wprowadzenie nieodpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów. 

Pomagamy 19:29 01-02-20191 10

O sprawę walczą od dłuższego czasu dwie działaczki na rzecz dobra zwierząt: Arleta Kretkowska, specjalistka z działu reklamy WW oraz Magdalena Antosik, lekarz weterynarii. Wcześniej wnioskowały już do gminy o dofinansowania do sterylizacji i kastracji. Wtedy nie udało się uzyskać akceptacji władz. Teraz aktywistki chcą ponownie zwrócić uwagę na problem bezdomności i niekontrolowanego rozrodu zwierząt. Stąd pomysł nowej petycji. 

Sterylizacja i kastracja to jedyna droga przeciwdziałania bezdomności zwierząt i zmniejszenia wydatków na schronisko, które co rok są coraz większe. Przy braku bądź znikomym zakresie działań profilaktycznych problem bezdomności zwierząt będzie się powiększał, generując coraz wyższe koszty utrzymania coraz większej ich liczby. Skupiając się na usunięciu skutków, gminy nie dostrzegają korzyści wynikających z podejmowania właściwie zaplanowanych, kompleksowych działań profilaktycznych. Drogą do rzeczywistego rozwiązania problemu bezdomności zwierząt, w tym ograniczenia nakładów niezbędnych na opiekę nad nimi, nie jest umieszczanie zwierząt w coraz lepszych i droższych schroniskach, lecz przede wszystkim zaprogramowanie i finansowanie działań profilaktycznych, które w perspektywie wyeliminują lub zmarginalizują zjawisko bezdomności - czytamy w petycji.

Swoje poprawcie dla inicjatywy może wyrazić każdy. Wystarczy wejść do redakcji WW i złożyć swój podpis pod wnioskiem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. 

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

19:29 01-02-2019