Szesnaście par małżeńskich z gminy Pyzdry obchodziło „Złote Gody”

Medale od prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymało w piątek 5 października 16 par z gminy Pyzdry.

aktualności 14:27 05-10-20180 0

Dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonał burmistrz Przemysław Dębski.

Jubilaci, którzy stanęli na ślubnym kobiercu ponad pół wieku temu otrzymali, poza odznaczeniem prezydenckim, pamiątkowe dyplomy oraz bukiety kwiatów od burmistrza oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbiety Gonerki.

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli: Alicja i Zenon Andrzejak, Halina i Kazimierz Cieślak, Danuta i Ryszard Foremniakowie, Mirosława i Jerzy Grzecznikowie, Wacława i Andrzej Jankowscy, Kazimierz i Helena Kazimierscy, Eugenia i Stanisław Łyskawińscy, Bogdan i Kazimiera Machyńscy, Władysław i Władysława Martyniakowie, Zdzisław i Zdzisława Opatowie, Halina i Adam Paszakowie, Zuzanna i Błażej Prussowie, Danuta i Zygmunt Sitko, Krystyna i Eugeniusz Sroczyńscy, Józefa i Ryszard Sumka, Wanda i Lechosław Wojcińscy.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

14:27 05-10-2018