Sześć projektów w powiatowym budżecie obywatelskim. Kto zdobędzie pieniądze?

Z dziesięciu propozycji do powiatowego budżetu obywatelskiego pozostało sześć. Mieszkańcy zadecydują, które z nich otrzymają dotację.

społeczeństwo 23:40 24-10-20180 15

Pierwsze projekty zostały ujawnione podczas zebrań wiejskich. W Targowej Górce mieszkańcy chcą budowy chodnika przy ul. Kosińskiego (22,8 tys. zł), projekt Starczanowa zakłada zakup wyposażenia dla boiska sportowego (23,3 tys. zł), a propozycja Stępocina uwzględnia budowę progu zwalniającego (12,6 tys. zł). 

Trzy kolejne propozycje dotyczą zakupu wiat i bramek na stadionie Płomienia (23,3 tys. zł), badań profilaktycznych dla dzieci dotyczących wykrywania nowotworów (10 tys. zł) i działań aktywizujących osoby starsze (9,9 tys. zł).

W ramach powiatowego budżetu obywatelskiego do dyspozycji każdej z gmin będzie 50 tys. zł. O wyborze zadań do realizacji zdecydują mieszkańcy w głosowaniu, które potrwa do 6 listopada. Głos będzie można oddać m.in. w siedzibie urzędu gminy. Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ.

Szczegółowy opis zadań

1. Budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka (22 866,70 zł)

Zadanie polegać ma na wykonaniu chodnika w Targowej Górce na ul. Kosińskiego. Przedmiotowy chodnik ma zostać wykonany z kostki betonowej, posiadać ok 70 m. długości i 1,5 m. szerokości. 

2. Życie to pasja (9 900,00 zł)

W ramach projektu przewiduje się cykl działań służących aktywizacji osób starszych poprzez udział w projekcie promującym zainteresowania seniorów lich sposoby na spędzenie czasu wolnego. Planuje się cykl audycji oraz kampanię promocyjną połączoną z publikacją plakatów przedstawiających pasje seniorów.

3. Powiedz "nie" nowotworom u naszych dzieci (10 000,00 zł)

W ramach działania planuje się organizację 2-dniowych badań dzieci w wieku 9 m-cy do 6 lat pod kątem wykrywania nieprawidłowości oraz służących profilaktyce chorób nowotworowych. Akcja służyć ma również podniesieniu świadomości wśród rodziców. Planuje się badania dla około 140 dzieci. 

4. Odstaw życie wirtualne, z piłką przejdź na manualne. Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Starczanowo (24 923,00 zł)

Celem jest stworzenie bezpiecznego i aktywnego miejsca rekreacji i spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Starczanowo, poprzez utworzenie boiska do gier zespołowych, zakup podstawowego wyposażenia: bramek do piłki nożnej, słupków do piłki siatkowej wraz z siatką, postawienia piłkochwytów i ławeczek. Projekt kierowany jest do mieszkańców Starczanowa. Odbiorcami będą głównie dzieci i młodzież, a także dorośli mieszkańcy. 

5. Budowa progu zwalniającego na drodze powiatowej 2933P w miejscowości Stępocin (12 907,50 zł)

Wykonanie wyspowego progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym na drodze powiatowej nr 2933P w miejscowości Stępocin (na wjeździe do miejscowości Stępocin od strony Nekli) zgodnie z zatwierdzonym już projektem stałej organizacji ruchu.

6. Zakup bramek oraz wiat stadionowych na stadionie GKS Płomień Nekla (233 358,47 zł)

Usunięcie przestarzałych. niefunkcjonalnych boksów dla piłkarzy i montaż nowoczesnych kabin dla zawodników rezerwowych. Usunięcie starych stalowych bramek wraz z betonowymi fundamentami. Wmurowanie nowoczesnych, aluminiowych atestowanych bramek piłkarskich. Zamontowany sprzęt będzie służył zawodnikom klubu GKS Płomień Nekla.

Ankieta

Na który z projektów zagłosujesz w powiatowym budżecie obywatelskim?

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

23:40 24-10-2018