Świątynie dumania. Stańczyk o naszych zabytkach architektury gotyckiej

Na ziemi wrzesińskiej, zmarginalizowanej w epoce średniowiecza, nie spotykamy zabytków architektury gotyckiej, chociaż XV-wieczne początki kościoła farnego mieszczą się w kanonach późnogotyckich. Wszystkie tego rodzaju budowle były zresztą obiektami kościelnymi lub zakonnymi, spotykanymi na ziemiach polskich od połowy XIII w., ale w Wielkopolsce zdecydowana ich większość wznoszona była z drewna.

kultura 17:19 31-07-20202 0
Artykuł płatny (cena: 0.5 zł)Zaloguj się, wykup dostęp i przeczytaj
Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

17:19 31-07-2020