Supersprawozdanie, aplauz i... Agnieszka Frąckowiak nadal sołtysem Bieganowa!

Agnieszka Frąckowiak została dzisiaj wieczorem wybrana sołtysem Bieganowa na czwartą kadencję. Mieszkańcy ustali także skład nowej 8-osobowej rady sołeckiej.

społeczeństwo 22:34 04-03-20192 4

Dotychczasową panią sołtys poparło 67 mieszkańców Bieganowa, jeden był przeciw. Była jedynym kandydatem na to stanowisko.

Mieszkańcy Bieganowa wybrali także ośmioosobową radę sołecką, znaleźli się niej: Damian Podlewski, Julian Gałecki, Kinga Iberflus, Czesław Staszak, Kamil Pacocha, Martyna Dobrowolska, Tomasz Cyrulewski i Waldemar Kuźma.

Dodajmy, że w głosowaniu nad wyborem rady sołeckiej konieczna okazała się dogrywka między Waldemarem Kuźmą a Zbigniewem Królikowskim – jednak były dyrektor szkoły w Bieganowie wycofał się ostatecznie z kandydowania.

W czasie zebrania sołtys Agnieszka Frąckowiak przedstawiła chyba najlepsze sprawozdanie na świecie. Liczba inicjatyw, projektów i pozyskanych pieniędzy w kadencji 2015-2018 mogła imponować, nic więc dziwnego że mieszkańcy przyjęli raport sołtysa z aplauzem.

Bieganowo ma sołtysa na miarę naszych czasów. Agnieszka Frąckowiak może być „wzorcem z Sevres” dla wszystkich sołtysów. – Nadal będę pracowała dla Bieganowa – mówiła zaraz po wyborze.

W tym roku rada sołecka Bieganowa chce kontynuować remont świetlicy wiejskiej, boiska sportowego, placu spotkań wielopokoleniowych oraz miejsca użyteczności publicznej w Bieganowie. Bardzo bogaty będzie także kalendarz imprez integracyjnych, szkoleniowych i doradczych.  

Thumb ww biernat

Filip Biernat

22:34 04-03-2019